Αίτημα για ονοματοθεσία σήραγγας Τεμπών σε “Ρήγας Βελεστινλής”

Αίτημα η σήραγγα των Τεμπών που ονομάστηκε «Ρήγας Φεραίος» να ονομαστεί “Ρήγας Βελεστινλής” καθώς αυτό ήταν το όνομα με το οποίο υπέγραφε και πιστοποιείται ιστορικά, υπέβαλλε η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών – Βελεστίνου – Ρήγα.

Στην επιστολή που εστάλη στο Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίο Δημ. Γκατσώνη και κοινοποιείται και στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Αγοραστό, και υπογράφεται από τον πρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλου και το Γ.Γ. Δημ. Κογκούλη, επισημαίνονται τα εξής:

Μετά την έκφραση των θερμών συγχαρητηρίων για την περάτωση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου των Τεμπών και την τέλεση των εγκαινίων, θα θέλαμε να επισημάνουμε σχετικά με την ονοματοδοσία  σήραγγας στο όνομα του επαναστάτη και πρωτομάρτυρα της εθνικής παλιγγενεσίας, του οποίου όμως το όνομα ήταν «Ρήγας Βελεστινλής». Πάντοτε έτσι υπέγραφε και ουδέποτε «Ρήγας Φεραίος». Αυτό ήταν κατασκεύασμα μεταγενέστερων συγγραφέων, επειδή στο Βελεστίνο ήταν οι αρχαίες Φερές.

Πρέπει να σεβαστούμε το όνομα με το οποίο συνελήφθη, μαρτύρησε και θανατώθηκε, όπως αναγράφεται στα «Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή», των Αιμιλίου Λεγράν και Κωνσταντίνου Αμάντου, Αθήνα 1891 και 1930 (επανεκδόθηκαν από την Επιστημονική μας Εταιρείας το 1976 και 1997 αντίστοιχα) και όπως επίσης ο Ρήγας υπέγραφε στα έργα του, τα οποία και τον ανέδειξαν:

«Χάρτας της Ελλάδος, 1797,…παρά Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού»

«Φυσικής απάνθισμα, 1790…παρά Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού»

«Νέος Ανάχαρσις, 1797…παρά Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού»

«Σχολείον των ντελικάτων εραστών…παρά Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού»

«Χάρτα της Βλαχίας, 1797,…παρά Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού»

«Χάρτα της Μολδοβίας, 1797,…παρά Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού»

«Μέγας Αλέξανδρος, 1797,…παρά Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού»

«Ο Ηθικός Τρίπους, 1797,…παρά Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού».

Επίσης, τώρα πλέον και το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού αναγράφει το πραγματικό όνομα «Ρήγας Βελεστινλής» και όχι αυτό που είχαμε συνηθίσει από την παρεμβολή των αδόκιμων συγγραφέων, «Ρήγας Φεραίος».

Δεν ευσταθεί η άποψη, που λέγεται, πως έτσι το έχουμε συνηθίσει το «Ρήγας Φεραίος» και γι’ αυτό έτσι θα ονομαστεί η σήραγγα. Και σεις στην επιστήμη σας χρησιμοποιείτε τα πρόσφατα πορίσματά της και όχι τα πεπαλαιωμένα, με τα οποία υπήρχε συνήθεια. Παρόμοια και στην περίπτωση του Ρήγα, αφού πλέον έχει τεκμηριωθεί ότι πάντοτε υπέγραφε ως «Ρήγας Βελεστινλής», αυτό πρέπει να το σεβαστούμε.

Παρακαλούμε, κύριε Γκατσώνη, σεβόμενοι το όνομα του Θεσσαλού πρωτομάρτυρα, «ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ» να αναγραφεί το πραγματικό του όνομα και όχι το «ΦΕΡΑΙΟΣ», το οποίο ήταν προσθήκη μεταγενέστερων συγγραφέων.

Για ενημέρωση μπορείτε να δείτε τη σχετική μελέτη μας, «Όνομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή», έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, 22000, στη σχετική ιστοσελίδα,

(www.karaberopoulos.gr/karaberopoulos/pdf/onoma_rigas.pdf)

Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή περαιτέρω στοιχείων για το θέμα.

ΠΗΓΗ