Αγωγή κατά του Δήμου Βόλου για το ταξίδι της Αργούς

Να αποκρούσει αγωγή που έχει κατατεθεί εναντίον του Δήμου Βόλου από επαγγελματία του Γαλατσίου Αττικής σχετικά με την οπτική καταγραφή του ταξιδιού της Αργούς στη Γεωργία από τις 14 ως τις 22 Ιουλίου 2009, αποφάσισε ομόφωνα σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Στην αγωγή που κατατέθηκε στις 12 Απριλίου 2017 στο Ειρηνοδικείο Βόλου, ο εν λόγω πολίτης επικαλείται προφορική συμφωνία, μεταξύ αυτού και του Δήμου Βόλου, για την υλοποίηση οπτικής καταγραφής του πειραματικού ταξιδιού της Αργούς και την άρνηση του Δήμου Βόλου, παρά την ανεπιφύλακτη παραλαβή του σχετικού υλικού, να του καταβάλει το σχετικό τίμημα.

Ο επαγγελματίας ιδιώτης ζητά με την αγωγή του να υποχρεωθεί ο Δήμος Βόλου να του καταβάλει συνολικό ποσό 5.950 € με τον νόμιμο τόκο και να κηρυχτεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Επίσης η Οικονομική επιτροπή ανέλαβε πολυετή υποχρέωση για τη μισθοδοσία προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βόλου”, ενώ ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη και την κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφών για την σίτιση των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού Καταφυγίου διάρκειας ενός έτους από την σύμβαση» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.666,40 € (με Φ.Π.Α 24%).

ΠΗΓΗ