Αλλάζει ο Κανονισμός Άρδευσης-Πάγωμα νέων παροχών σε κλειστά κυκλώματα άρδευσης

Λόγω του ότι οι γεωτρήσεις έχουν στερέψει, αναστέλλονται οι νέες παροχές σε κλειστά δίκτυα άρδευσης της ΔΕΥΑΜΒ, αποφάσισε σήμερα το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης. Επιπλέον ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Αρ. Σαββάκης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει αλλαγή του Κανονισμού Άρδευσης καθώς υπάρχουν πολλά θέματα που δεν είχαν προβλεφθεί στον ισχύοντα

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας,  το τμήμα άρδευσης από τη σύστασή του μέχρι σήμερα έχει δεχθεί 58 αιτήσεις νέων παροχών στις δημοτικές κοινότητες Ν. Αγχιάλου και Αισωνίας. Ωστόσο, δεν έχει προχωρήσει σε καμία σύνδεση νέας παροχής κυρίως εξαιτίας της υπεράντλησης νερού που παρατηρείται στις περιοχές αυτές από παράτυπες συνδέσεις προηγούμενων ετών, με κίνδυνο να στερέψουν και τα τελευταία αντλιοστάσια.
Στη δημοτική ενότητα Νέας Αγχιάλου και συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα Μικροθηβών υπήρχαν τρία αντλιοστάσια για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Την τρέχουσα αρδευτική περίοδο η παροχή της γεώτρησης στη θέση Κάτω Μάνες μειώθηκε από 100 m3 /ώρα σε 40 m3/ώρα και η παροχή στη νέα γεώτρηση Παρκινγκ μειώθηκε από 60 m3 /ώρα σε 30 m3/ώρα/
Στην τοπική κοινότητα Διμηνίου υπήρχαν οχτώ αντλιοστάσια, εκ των οποίων τα τρία έχουν στερέψει και λειτουργούν τα πέντε (Τετζεράκη, Μπαλτά, Μάιρα Βράχο, Βόθωνας και Κάκαβος), τα οποία όμως είναι ανεπαρκή για τα δίκτυα που τροφοδοτούν και την περίοδο του Αυγούστου δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών.
Στην τοπική κοινότητα Σέσκλου υπήρχαν έξι γεωτρήσεις εκ των οποίων λειτουργούν οι τρεις και μια υπολειτουργεί.
Μέσω του έργου «Συντήρηση Γεωτρήσεων» θα ελεγχθούν οι γεωτρήσεις ώστε την επόμενη αρδευτική περίοδο να γίνουν ενέργειες για να αποκατασταθεί το δυναμικό υδροδότησης ενώ καλύτερη εικόνα θα δώσει η διαχειριστική μελέτη που εκπονείται. Όπως τόνισε ο κ. Σαβάκης το μέτρο είναι προσωρινό. Επιπλέον επισημάνθηκε ότι έξι  τοπικές κοινότητες έχουν αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών άρδευσης από τη ΔΕΥΑΜΒ και δεν ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους. Πρόκειται για τις τοπικές κοινότητες Μακρινίτσας, Πορταριάς, Κατηχωρίου, Αγριάς, Δράκειας και Αγίου Βλασίου.

Αλλαγή του Κανονισμού Άρδευσης

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν ενστάσεις καταναλωτών που κατατέθηκαν στη ΔΕΥΑΜΒ για θέματα άρδευσης, όπως ότι δεν υπάρχει νερό άρδευσης για υδροδότηση, άλλοι ισχυρίζονται ότι δεν αρδεύουν, ότι το υδρόμετρό τους είναι θαμμένο ή χαλασμένο. Όπως επισήμανε ο κ. Σαββάκης, επειδή ο Κανονισμός άρδευσης δεν δίνει λύσεις και απαντήσεις στα θέματα αυτά, θα πρέπει να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις. Επιπλέον ανέφερε ότι θα έλθουν για έγκριση στο Δ.Σ. της επιχείρησης οι αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν στον Κανονισμό για να προβλέπει όλες αυτές τις περιπτώσεις.

ΠΗΓΗ