Από 9 -11 Δεκεμβρίου οι εκλογές στο Επιμελητήριο Μαγνησίας

Στις 9,10 και 11 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν εκλογές στο Επιμελητήριο Μαγνησίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Μαγνησίας ενημερώνει όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για τα διαδικαστικά των εκλογών και τους ζητά να τακτοποιηθούν οικονομικά και να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

Τα τμήματα του Επιμελητηρίου είναι:
Εμπορικό
Υπηρεσιών
Μεταποιητικό
Τουριστικό

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους (δηλαδή μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2016) και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2016.
Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται:
Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016.
Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016.
Εφιστούμε την προσοχή!
Τα Νομικά πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συν/σμοί κ.λπ.), μέλη του Επιμελητηρίου, θα πρέπει να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους για τις εκλογές και να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ