Βαριά πρόστιμα για ανεξέλεγκτη καύση κλαδιών

Αυξάνεται με το χρόνο ο αριθμός των πολιτών που προβαίνουν σε καύσεις κλαδιών και υπολειμμάτων καλλιεργειών χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Και φέτος υπήρξε έξαρση κινητοποιήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για πυρκαγιές στον ορεινό όγκο του Πηλίου και των νησιών των Β. Σποράδων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Π.Υ. Βόλου, σε όλες τις περιπτώσεις ενεργείται αυτεπάγγελτη προανάκριση και ήδη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εμπρησμό από αμέλεια στις περιπτώσεις  αυτές, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των προανακρίσεων, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός κατηγορουμένων αναμένεται να αυξηθεί.

“Σημειωτέον, ότι τα προηγούμενα έτη 2015 και 2016 έχουν επιβληθεί από την Υπηρεσία μας Διοικητικά πρόστιμα που αφορούν υποθέσεις παλαιότερων πυρκαγιών. Το ύψος αυτών κυμάνθηκε από 1.500 έως 7.000 € αναλόγως την περίπτωση, ενώ το ύψος των διοικητικών προστίμων βάση της κείμενης  νομοθεσίας δύναται να αγγίξει τα 60.000 €, έστω και σε πρωτόδικες αποφάσεις.

Οι όποιες εργασίες εκτελούνται στην ύπαιθρο με χρήση φλόγας, θα πρέπει να γίνονται  αφού όμως ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 1 & 2 της 9Α /2005 Πυρ/κής Διάταξης. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του ανωτέρω κανονισμού  διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.) Πρέπει πλέον να γίνει αντιληπτό από όλους, ότι η εφαρμογή του νόμου θα είναι απόλυτη”

ΠΗΓΗ