Βόλος:Έκτακτο πρόγραμμα παρακολούθησης των νερών της Κάρλας

Σε έκτακτο πρόγραμμα παρακολούθησης υπάγεται ο ταμιευτήρας της Κάρλας μετά από αίτημα του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ο Φορέας παράλληλα με την παρακολούθηση που διενεργεί σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας πρότεινε και ζήτησε από το Υ.Π.ΕΝ. την υπαγωγή της Κάρλας σε εξειδικευμένο πρόγραμμα παρακολούθησης όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού και κυρίως τις παραμέτρους που σχετίζονται με την παρουσία ειδικών ρύπων και ουσιών προτεραιότητας όπως π.χ φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, βιοτοξίνες αλλά και τα βασικά θρεπτικά στοιχεία.

Με δεδομένο τον γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής, ο Φορέας έκρινε ότι η τακτική παρακολούθηση των προ αναφερομένων ειδικών ρύπων είναι απαραίτητη προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη παρουσία τους και η ποσότητά τους με σκοπό την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων.

Έτσι ο Φορέας και το ΥΠΕΝ συνήψαν πρωτόκολλο συνεργασίας με το ερευνητικό κέντρο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.- ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με αντικείμενο την διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων. Όσον αφορά σε άλλες ειδικές αναλύσεις (παρασιτολογικές, ιολογικές κ.λ.π) ο Φορέας συνεχίζει την συνεργασία του με την Κτηνιατρική Σχολή του Παν/μίου Θεσσαλίας καθώς και με τα αρμόδια Δημόσια εργαστήρια.

 

Μετά το πέρας του έργου και την αξιολόγηση των ευρημάτων ο Φορέας σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο θα συγκαλέσει ειδική συνάντηση με όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς

ΠΗΓΗ