Βόλος: Αμετάβλητα φέτος τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης

Αμετάβλητα παραμένουν για το 2018 τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΜΒ που τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί κατά 8% και σήμερα εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. της επιχείρησης, με θετικές παρατηρήσεις του Μ. Πατσιαντά, για επιμέρους πρωτοβουλίες που ελήφθησαν.

Οι πρωτοβουλίες αφορούν σε μείωση κατά 50% του τιμολογίου ύδρευσης και αποχέτευσης των Ιδρυμάτων της πόλης, αλλά και της έκπτωσης κατά 80% του τιμολογίου στις ορεινές περιοχές το χειμερινό τρίμηνο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Οι ορεινές περιοχές είναι οι Μακρινίτσα, Πορταριά, Άγιος Βλάσιος, Δράκεια, Χάνια και Άγιος Λαυρέντης, στους καταναλωτές που διαθέτουν. Κι αυτό λόγω των ζημιών που υφίστανται αυτά ή τα δίκτυά τους, κατά τους χειμερινούς μήνες, εξήγησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της επιχείρησης, Άρης Σαβάκης. Επιπλέον το κοινωνικό τιμολόγιο παραμένει ως έχει.

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε και ο απολογισμός για το 2016 και όπως παρατήρησε ο κ. Σαββάκης, οι εισπράξειες αυξήθηκαν κατά 8% ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6%. Εκτίμησε επίσης ότι το 2017 ο προϋπολογισμός θα εκτελεστεί κατά 100% ενώ το 2016 εκτελέστηκε κατά 81%.

Πως διαμορφώνονται τα τέλη

Ως πάγιο για μηδενικές καταναλώσεις, που αφορούν στους καταναλωτές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου-Ν. Ιωνίας – Αισωνίας, καθορίζονται το ποσό των 8,40 € για την ύδρευση και 3,64 € για την αποχέτευση. Για τις περιφερειακές ενότητες το πάγιο για μηδενικές καταναλώσεις καθορίζεται στην Α’ ζώνη σε 5,40 € για την ύδρευση και σε 3,28€ για την αποχέτευση, ενώ στη Β’ ζώνη σε 7,20 € για την ύδρευση και σε 3,28€ για την αποχέτευση. Παραμένει ως έχει η χρέωση της ελάχιστης κατανάλωσης για υδρόμετρα άνω της μίας ίντσας.
Στις περιοχές και σε μεμονωμένα ακίνητα που δεν υπάρχουν τοποθετημένα υδρόμετρα εκδίδονται (μέχρι την τοποθέτησή τους) ετήσιοι λογαριασμοί. Οι ετήσιοι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού δημοτικών διαμερισμάτων δύνανται να χωριστούν σε δύο, τρεις ή τέσσερεις περιόδους. Σε περίπτωση που ζητείται διακοπή του υδρομετρητή, ο λογαριασμός θα εκδίδεται μέχρι και την ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση διακοπής και σύμφωνα με την κατανάλωση που καταμετρείται από υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ.
Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί διακοπή παροχής νερού, σε ακίνητα χωρίς υδρόμετρο, κατά την επανασύνδεση, από τον ιδιοκτήτη υποβάλλεται αίτημα για εγκατάσταση υδρομέτρου με κόστος. Σε κάθε περίπτωση διακοπής, στις περιοχές που δεν υπάρχουν εγκατεστημένα υδρόμετρα, η παροχή ταπώνεται, ώστε να μην είναι τεχνικά δυνατή η υδροδότηση.
Τα δικαιώματα σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης καθορίζονται με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων περιοχής.
Οι Ιεροί Ναοί θα χρεώνονται σύμφωνα με το οικιακό τιμολόγιο τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.
Οι τιμές των τελών, οι οποίες θα ισχύσουν για καταναλώσεις από 01.01.2018 σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ευθύνης ΔΕΥΑΜΒ και καθορίζονται τα δικαιώματα σύνδεσης όπως παρακάτω, προστιθεμένου πάντα του αναλογούντος ΦΠΑ:
Δημοτικά Διαμερίσματα Βόλου – Ν. Ιωνίας – Αισωνίας:
-Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο ύδρευση 8,40€ και αποχέτευση 3,64€.
-Για κατανάλωση από 1 – 25 m3/τρίμηνο ύδρευση +0,41 €/m3 και αποχέτευση +0,26 €/m3.
-Για κατανάλωση από 26 – 40 m3/τρίμηνο +0,95 €/m3 και +0,57 €/m3 αντίστοιχα.
-Για κατανάλωση από 41 – 50 m3/τρίμηνο +0,98 €/m3 και +0,62 €/m3.
-Για κατανάλωση από 51 – 60 m3 +1,12 €/m3 και +0,64 €/m3.
-Για κατανάλωση από 61 – 80 m3 +1,33 €/m3 και +0,73 €/m3.
-Για κατανάλωση από 81-100 m3 +1,84 €/m3 και +0,96 €/m3.
Α’ Ζώνη: Ιωλκός – Άλλη Μεριά – Πορταριά – Μακρινίτσα – Κατηχώρι – Σταγιάτες – Δράκεια – Χάνια – Άγ. Λαυρέντιος – Άγ. Βλάσιος:
-Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο για ύδρευση 5,40 € και αποχέτευση 3,28€.
-Για κατανάλωση από 1 – 25 m3/τρίμηνο 0,29 €/m3 και 0,23 €/m3.
-Για κατανάλωση από 26 – 40 m3/τρίμηνο 0,67 €/m3 και 0,51 €/m3.
-Για κατανάλωση από 41 – 50 m3/τρίμηνο 0,69 €/m3 και 0,56 €/m3.
-Για κατανάλωση από 51 – 60 m3/τρίμηνο 0,83 €/m3 και 0,58 €/m3.
-Για κατανάλωση από 61 – 80 m3/τρίμηνο 0,97 €/m3 και 0,66 €/m3.
-Για κατανάλωση από 81-100 m3/τρίμηνο 1,84 €/m3 και 0,86 €/m3.
-Για κατανάλωση από 101-9999999 m3/τρίμηνο 2,00€/m3 και 0,86€/m3.
Β’ Ζώνη: Δ.Ε. Νέας Αχγιάλου – Λεχωνίων – Μαλακίου – Πλατανιδίων – Αγριάς:
-Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο ύδρευση 7,20 € και αποχέτευση 3,28€.
-Για κατανάλωση από 1 – 25 m3/τρίμηνο 0,38 €/m3 και 0,23 €/m3.
-Για κατανάλωση από 26 – 40 m3/τρίμηνο 0,89 €/m3 και 0,51 €/m3.
-Για κατανάλωση από 41 – 50 m3/τρίμηνο 0,92 €/m3 και 0,56 €/m3.
-Για κατανάλωση από 51 – 60 m3/τρίμηνο 1,11 €/m3 και 0,58 €/m3.
-Για κατανάλωση από 61 – 80 m3/τρίμηνο 1,30 €/m3 και 0,66 €/m3.
-Για κατανάλωση από 81-100 m3/τρίμηνο 1,84 €/m3 και 0,86 €/m3.
-Για κατανάλωση από 101-9999999 m3/τρίμηνο 2,00€/m3 και 0,86€/m3.

Υπόλοιπη Περιοχή – Καταστήματα: Ετήσιοι λογαριασμοί: Οικίες 62,30 € τον χρόνο: Οικίες με πισίνα (ελάχιστη κατανάλωση, ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα και για όλες τις περιοχές με υδρόμετρα) 286,20 €, Ξενοδοχεία ανά δωμάτιο 56,71 €, Ενοικιαζόμενα δωμάτια από 1-6 223,63 €, Ενοικιαζόμενα δωμάτια από 7 και άνω 369,15€, Ενοικιαζόμενες κατοικίες με κλειδιά 37,45 €/κλειδί, Πισίνες σε ενοικιαζόμενα δωμάτια (ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα) 449,40€, Εστιατόρια σε Ξενοδοχεία 390,55 €, Εστιατόρια – Ψησταριές – Ουζερί 476,15 €, Αρτοποιεία – Κρεοπωλεία 203,30 €, Bar – Pub – Κυλικεία – Καφενεία – Αναψυκτήρια – Disco – Σουβλατζίδικα 315,65 €, Bar – Κυλικεία εντός Ξενοδοχείων ή Ενοικιαζομένων Δωματίων 167,99€, Πισίνες σε ξενοδοχεία (ισχύει για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα) 1.027,20 €, Παντοπωλεία – Οπωροπωλεία γενικά (συμπεριλαμβάνονται τα κεντρικά και συνοικιακά) 176,55€, Εργαστήρια παραγωγής γλυκών 337,05 €, Πρατήρια υγρών καυσίμων χωρίς πλυντήριο 642,00 €, Κατασκηνώσεις ανά αποστολή 995,10 € που με την έκπτωση γίνεται 497,55 €, Κατασκηνώσεις Γ.Ε.ΧΑ. 995,10 € που με την έκπτωση γίνεται 497,55 €, ΞΕΝΙΑ για πότισμα εξωτερικών χώρων 2.835,50 €.

Για την Άλλη Μεριά: Νερό λοιπών αναγκών: Ετήσιοι λογαριασμοί: 0 -180 κ.μ. πάγιο 13,00 €, 181 – 400 κ.μ. 0,17 €/κ.μ., 401 – 600 κ.μ. 0,40 €/κ.μ., 601 και άνω κ.μ. 1,60 €/κ.μ.
Για το Κατηχώρι: Ετήσιοι λογαριασμοί: Οικίες 62,30 € τον χρόνο, Παντοπωλεία – καφενεία – φούρνοι 87,74 €, Εστιατόρια – ουζερί – ψησταριές 251,45 €, Αναψυκτήρια – κυλικεία – καφέ – μπαρ – pub – σουβλατζίδικα 99, 51€, Ξενοδοχεία – ξενώνες – ενοικιαζόμενα δωμάτια 28,89 €/δωμάτιο, Ενοικιαζόμενες κατοικίες με κλειδιά 28,89 €/κλειδί.

Για τις Σταγιάτες: Ετήσιοι λογαριασμοί: Οικίες 62,30 € τον χρόνο, Καφενείο – Εστιατόριο πλατείας 251,45 €, Καφενείο συνοικιακό 99,51€, Ξενώνες – Ενοικιαζόμενα δωμάτια 28,89€/δωμ., Μοναστήρι καινούργιο 63,13€.

Μακρινίτσα: Ετήσιοι λογαριασμοί: Οικίες 62,30 € τον χρόνο, Εστιατόρια 491,13 €, Ταβέρνες ψησταριές 327,42 €, Καφέ – ουζερί – μικρές ταβέρνες 239,68 €, Καφενεία – bar 185,11 €, Λοιπά καταστήματα 109,14€, Ενοικιαζόμενα δωμάτια ανά δωμάτιο 41,47€.

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας: Ετήσιοι λογαριασμοί: Οικίες σε Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Πλατανίδια, Μαλάκι 65,13€/έτος, Οικίες σε Άγιο Βλάσιο & Άγιο Λαυρέντιο 45,75€/έτος, Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Επιπλωμένα Διαμερίσματα (Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια Πλατανίδια, Μαλάκι) 160,00€/έτος, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (Άνω Λεχώνια, Κάτω Λεχώνια, Πλατανίδια, Μαλάκι) 68,05€/έτος, Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (Άγιος Βλάσιος, Άγιος Λαυρέντιος) 68,05€/έτος.

Δράκεια – Χάνια: Ετήσιοι λογαριασμοί: 65,13 € οι οικίες Χανίων, 45,75 € οι οικίες Δράκειας, 65,13 € οι αποθήκες Χανίων, 45,75 € οι αποθήκες Δράκειας, 70,84€ τα καταστήματα Δράκειας, 103,04 € τα καταστήματα Χανίων, 68,05 € τα Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα δωμάτια Δράκειας, 160,00 € τα Ξενοδοχεία – Πανδοχεία – Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα Χανίων, 68,05 € τα Ενοικιαζόμενα δωμάτια Χανίων.
Ελάχιστη κατανάλωση: Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 1’’ 300 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 1 1/2’’ 450 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 2’’ 750 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 2 1/2’’ και 3’’ 1.500 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 4’’ 3.000 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 6’’ 9.000 κ.μ./τρίμηνο, Ελάχιστη χρέωση για υδρόμετρο διαμέτρου 8’’ 13.500 κ.μ./τρίμηνο.
Πέραν της ελάχιστης κατανάλωσης ως προς την τιμολόγηση ισχύουν οι κλίμακες των αντίστοιχων τιμολογίων.

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ