Βόλος: Απολογισμός Προγράμματος Crayon’s στο Π.Θ.

Το Συνέδριο Ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού προγράμματος CReativity in Action to promote YOung enteprerNeurShip (CRAYON’S) και το Βιωματικό Σεμινάριο (workshop) Ανάπτυξης Επιχειρηματικής Ιδέας με τη μέθοδο LEGO® Serious Play πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 3 μ.μ στο κτίριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα CRAYON’S πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ERASMUS+ με τη συνεργασία 5 χωρών, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ισπανίας και Βουλγαρίας. Για την Ελλάδα οι εταίροι ήταν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2

Στο συνέδριο ολοκλήρωσης και στο βιωματικό σεμινάριο συμμετείχαν περισσότερα από 80 άτομα από 12 διαφορετικές χώρες (από τις 5 χώρες του εταιρικού σχήματος καθώς και από την Τουρκία, την Σλοβενία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Νορβηγία, την Ινδία και τη Ρωσία). Το συνέδριο προλόγισαν ο πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητής κος Ζουμπουλάκης Μιχάλης, ο οποίος παρουσίασε το έργο και την ιστορία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και ο επ. Καθηγητής κος Σταμπουλής Γεώργιος, υπεύθυνος διδασκαλίας της ΜΟΚΕ ΠΘ, ο οποίος παρουσίασε το έργο και τη δράση της ΜΟΚΕ κατά τη διάρκεια της πορείας της. Προσκεκλημένος να ομιλητής ήταν ο κ. Κόκκινος Μιχάλης, μέλος της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας και ιδρυτής της εταιρίας τουριστικής τεχνολογίας Moptil Inc.

ΠΗΓΗ