Βόλος: Δημοπράτηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Διμηνίου

Δημοπρατείται στις αρχές Ιουλίου, από τη ΔΕΥΑΜΒ, το έργο της αποπεράτωσης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δημοτικές Ενότητες Διμηνίου και Αϊβαλιώτικα, προϋπολογισμού 530.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της επιχείρησης.

Ήδη από το ΔΣ της επιχείρησης εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης και εντός των προσεχών ημερών επίκειται η δημοπράτηση για το τμήμα αυτό, που λόγω τεχνικών δυσκολιών, κρίνεται και ως το πιο σημαντικό. Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΜΒ, με απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσης τους 12 μήνες, βάση της μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών.

ΠΗΓΗ