Βόλος: Δημοπρατείται ο εκσυγχρονισμός του δικτύου ύδρευσης

Την 1η Αυγούστου αναμένεται να δημοπρατηθεί το έργο του εκσυγχρονισμού του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του δήμου Βόλου για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού, με προϋπολογισμό 13.238.000 €, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Το έργο περιλαμβάνει:
Την αντικατάσταση 95.500 μέτρων δικτύου ύδρευσης, με την κατασκευή 127.500 μέτρων νέου δικτύου
Την αντικατάσταση 8.000 ιδιωτικών παροχών
Τον αυτόματο έλεγχο λειτουργίας του νεοκατασκευαζόμενου δικτύου και την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος αυτομάτου ελέγχου του υδραγωγείου, κατά 18 νέων ζωνών ελέγχου
Με το έργο αυτό που θα εξελιχθεί στο κέντρο του Βόλου (που οριοθετείται από τους χειμάρρους Άναυρο και Κραυσίδωνα, την ακτογραμμή και την οδό Αναλήψεως)και στη Νέα Ιωνία ( στην περιοχή η οποία περιμετρικά οριοθετείται από τις οδούς Ιερολοχιτών, Μάρκου Μπότσαρη, Μαιάνδρου, Βενιζέλου, Εθνικών Αγώνων, Ικάρων, Μανδηλαρά Νικηφόρου και Παρασκευοπούλου.), θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των αφανών διαρροών του παλιού δικτύου, θα δημιουργηθούν συνθήκες ασφαλούς υδροδότησης της πόλης με νερό καλής ποιότητας και θα περιοριστεί σημαντικά η λειτουργία των γεωτρήσεων, ώστε το υδραγωγείο του πολεοδομικού συγκροτήματος να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα στάνταρτς των κανόνων της αειφορίας.

Επιπλέον το Φθινόπωρο αναμένεται και η δημοπράτηση του έργου δικτύου αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου καθώς και το δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων από την Ν. Αγχίαλο στο βιολογικό, με προϋπολογισμό 17 εκ ευρώ
Επέκταση του Βιολογικού με προϋπολογισμό 13 εκ. ευρώ
Το σύνολο του προϋπολογισμού των δημοπρατήσεων των ήδη ενταγμένων έργων, ξεπερνάει τα 40 εκ ευρώ και πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους και της βελτίωσης που θα επιφέρουν στην καθημερινότητα των πολιτών, η κατασκευή τους αποτελεί τόνωση της τοπικής οικονομίας με την δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας.

ΠΗΓΗ