Βόλος: Διαγωνισμός για την κάλυψη των παραλιών με ναυαγοσώστες

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προκήρυξε ο δήμος Βόλου  για το σύνολο της ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 74.375,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στο Δημαρχείο Βόλου (Πλατεία Ρ. Φεραίου, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 12 Απριλίου, Μ. Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:30 π.μ. και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 11:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, υπάρχουσες και υπό σύσταση κοινοπραξίες.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Ευστρατιάδη Γεώργιο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ.: 2421350294, FAX 2421097610. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δήμου Βόλου www. dimos volos.gr

ΠΗΓΗ