Βόλος: Διημερίδα για την διαχείριση αποβλήτων

Ο «ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» και η επιχείρηση οργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων ¨Τ & Τ TOP TRAINING¨ συνδιοργανώνουν διημερίδα με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο (Ξενοδοχείο VOLOS PALACE), την Παρασκευή 3/2/2017 και το Σάββατο 4/2/2017, απευθύνεται δε σε στελέχη και προσωπικό περιβαλλοντικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, βιομηχανιών, τεχνικών εταιρειών, ελεύθερους επαγγελματίες και εν γένει σε στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με θέματα διαχείρισης αποβλήτων.
Kύριος σκοπός της διημερίδας είναι η αναλυτική παρουσίαση των βασικών αρχών και διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας που αφορά στην διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων, με παρουσίαση του νέου ΕΚΑ, τις διαδικασίες απόδοσης κωδικού αποβλήτων τις διαδικασίες χαρακτηρισμού των επικίνδυνων αποβλήτων και του ορθού προσδιορισμού των επικίνδυνων ιδιοτήτων τους, προκειμένου όλο το φάσμα των ενεργειών διαχείρισης αποβλήτων να διεξάγεται περιβαλλοντικά ορθά και σύννομα.
Η διημερίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει Forum γόνιμης ανταλλαγής απόψεων όλων όσων εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων (φορέων διαχείρισης αποβλήτων, αδειοδοτούσες αρχές, ελεγκτικές αρχές, χρήστες κ.λ.π.), προκειμένου να συνδιαμορφωθεί ένα « μνημόνιο κατανόησης » και ταυτόχρονα ένας «οδικός χάρτης » των εμπλεκομένων, προκειμένου να εφαρμόζονται στις διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων οι παραδεδεγμένες και βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της οικείας νομοθεσίας.

ΠΗΓΗ