Βόλος: Εκφόρτωση κατάλληλα συσκευασμένου RDF περιλαμβάνουν οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι για την ΑΓΕΤ

 

Στη Διαύγεια, αναρτήθηκε σήμερα η απόφαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για την  τροποποίηση της υπ’ αρ. 184437/10-01-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», που λειτουργεί στο 5ο χλμ. Βόλου – Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας.

Η τροποποίηση περιλαμβάνει:

Τη χρήση νέων εναλλακτικών πρώτων υλών.  Πρόκειται για μη επικίνδυνα απόβλητα, βιομηχανικής κυρίως προέλευσης, τα οποία περιέχουν ουσίες (οξείδια του ασβεστίου, οξείδια του πυριτίου κ.α.) που αποτελούν πρώτες ύλες για την παραγωγή τσιμέντου.

Την εκφόρτωση κατάλληλα συσκευασμένου RDF μέσω των λιμενικών εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς και την αποδεματοποίησή του στην υφιστάμενη ή σε νέα, εφόσον απαιτηθεί, κατάλληλη διάταξη, για τροφοδοσία στον περιστροφικό κλίβανο.

Την εγκατάσταση νέας μηχανής συσκευασίας τσιμέντου σε big bags, δυναμικότητας συσκευασίας 25-30 μεγασάκων την ημέρα, ισχύος 50 kW.

Την εγκατάσταση νέας διάταξης μηχανικής μεταφοράς δευτερογενών καυσίμων προς τον δευτερογενή καυστήρα της ΠΚ1.

Την εγκατάσταση νέων γραμμών τροφοδοσίας δευτερογενών καυσίμων των ΠΚ1 και ΠΚ5.

Την ανακύκλωση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην παραγωγική διαδικασία ή εναλλακτικά την διάθεσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου, μέσω κατάλληλης σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης με το φρεάτιο αποθήκευσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων του εργοστασίου.

(https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%A8%CE%9B4653%CE%A08-2%CE%A7%CE%A3?inline=true)

ΠΗΓΗ

Prev Πανθεσσαλική Ημερίδα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στο ΕΠΑΛ Βελεστίνου
Next Νικήτας Πρίντζος: Συντελείται "εθνικό έγκλημα" με το θέμα της φέτας