Βόλος: Επέκταση της διδασκαλικής πρακτικής στα μουσεία

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βιωματικό σεμινάριο με θέμα: «Εκπαιδευτικοί και/στο Μουσείο- Δημιουργώντας νέες προσεγγίσεις» που οργανώθηκε σε τρεις φάσεις σε συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας,του Σωματείου «Φίλοι Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και Αρχαιολογικών Χώρων Μαγνησίας & Βορείων Σποράδων», και των τμημάτων  Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να δημιουργηθούν ερεθίσματα και δεξιότητες στους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το Μουσείο για διάφορες θεματικές, προκειμένου να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα ή το μάθημά τους, χωρίς την παρουσία αρχαιολόγου και με στόχο τη δημιουργική επαφή των μαθητών με τα εκθέματα, τον αρχαίο πολιτισμό, αλλά και με τους χώρους του Μουσείου.

unnamed-4

Η πρόεδρος του Σωματείου «Φίλοι Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου τόνισε μεταξύ άλλων ότι το το Μουσείο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που εκ του ρόλου τους θα εμφυσήσουν στους μαθητές την αγάπη και το ιστορικό ενδιαφέρον για το τόπο τους.

Το πρόγραμμα υποστηρίχτηκε ένθερμα από την Δρ. Ανθή Μπάτζιου-Ευσταθίου, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, η οποία τόνισε ότι τα μουσειακά αντικείμενα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης και της ανθρώπινης δραστηριότητας. «Με τις αισθήσεις και τη σκέψη, με τη συνεργασία και το διάλογο οι μαθητές πρέπει να προσεγγίσουν τους ανθρώπους που τα δημιούργησαν, και τα χρησιμοποίησαν προσπαθώντας κυρίως μέσω της παρατήρησης, να κατανοήσουν πως τα αντικείμενα μπορούν να «μιλήσουν» για πολλά ανθρώπινα ζητήματα. Προς αυτή τη διδακτική προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί έχουν πρωτεύοντα ρόλο».

Ψυχή του σεμιναρίου εκ μέρους της ΕΦΑ Μαγνησίας ήταν: η κα Ευμορφία Τσιαμάγκα, Μουσειοπαιδαγωγός Μ.Ed ΕΦΑ Μαγνησίας, η κα Ευαγγελία Σταμέλου, Αρχαιολόγος, ΕΦΑ Μαγνησίας και η κα Αιμιλία Καλογιάννη, Αρχαιολόγος-M.Ed, ΕΦΑ Μαγνησίας. Στο εργαστήριο συμμετείχε η κα Έλσα Νικολάου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Χώρων της ΕΦΑ Μαγνησίας.

Το σεμινάριο συντελέστηκε σε τρεις φάσεις: η 1η φάση πραγματοποιήθηκε 22 Ιανουαρίου 2017 με τη συμμετοχή 65 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Περιελάμβανε θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος κατά το οποίο οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν τέσσεριρς ομάδες των 16 ατόμων με εκπαιδευτές τις παραπάνω αναφερόμενες υπαλλήλους της ΕΦΑ Μαγνησίας.

Ακολούθησε η 2η φάση, η οποία αφορούσε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος από τους συμμετέχοντες. Δηλαδή, κάθε εκπαιδευτικός προετοίμασε τα παιδιά για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε μία – δύο διδακτικές ώρες στο χώρο του σχολείου, έκανε εφαρμογή με τους μαθητές του σε μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο και συνέχισε με την εμπέδωση της δράσης ξανά στο χώρο του σχολείου.
Τα σχέδια των δράσεων που πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί κατατέθηκαν στα αντίστοιχα τμήματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά για την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών.

Στις 22 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η 3η φάση ανατροφοδότησης κατά την οποία παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν στην ολομέλεια οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν από τους εκπαιδευτικούς.
Ενδεικτικά και με κριτήριο την ποικιλομορφία των δράσεων παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα οι δράσεις πέντε σχολείων, ένα από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης:
1ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου, 31ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, ΕΕΕΕΚ Βόλου, 8ο Γυμνάσιο Βόλου και 5ο Γενικό Λύκειο Βόλου.
«Το μουσείο πρέπει να γίνει προέκταση της τάξης όχι μόνο για τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων αλλά και για διάφορες διδακτικές πρακτικές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, αφού οι θεματικές που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε ένα μουσείο είναι πολυποίκιλες», ανέφερε η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ κα Κική Δανιηλίδου ενώ ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΠΕ κος Αντώνης Αντωνίου τόνισε: «Οι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν με τους μαθητές τους όχι μόνο το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, αλλά και διάφορους άλλους ιστορικούς χώρους και μουσεία υλοποιώντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οι ίδιοι σχεδίασαν. Με χαρά παρακολουθήσαμε τους μαθητές να κάθονται με τις σημειώσεις τους, να καταγράφουν λεπτομέρειες και να δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες μπροστά από τα εκθέματα».

Οι δύο Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων επισήμαναν ότι αυτή η διαδικασία ήταν η αρχή για μια νέα διδακτική πρακτική, που την επόμενη σχολική χρονιά θα διευρυνθεί.

ΠΗΓΗ