Βόλος: Επιλογή Ευθύνης:  «Η ΔΕΥΑΜΒ έχει ισχυρά όπλα ενάντια στην ΕΡΓΗΛ»

Αυτοδίκαιη η παραλαβή του έργου το 2009 – Δεν κατατέθηκε ακόμη η αγωγή της ΔΕΥΑΜΒ –

 Η αρνητική για τη ΔΕΥΑΜΒ απόφαση του Αρείου Πάγου, στην οποία αναφέρεται με χθεσινή του ανακοίνωση ο Δήμος Βόλου, αφορά τελικά στην αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου, σύμφωνα με όσα διευκρίνισε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Α. Σαββάκης στην επικεφαλής της παράταξης «Επιλογή Ευθύνης-Πάμε Μπροστά», Ν.Οικονόμου, στη σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της τελευταίας, στην οποία η κ.Οικονόμου ζήτησε και εγγράφως, εκ μέρους όλων των δημοτικών συμβούλων της παράταξης,  τη χορήγηση συγκεκριμένων στοιχείων, προκειμένου να υπάρχει έγκυρη ενημέρωση.

Ο Άρειος Πάγος, συγκεκριμένα, φέρεται να αποδέχθηκε ότι το 2009 υπήρξε αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου, που παράνομα, προκλητικά και αβάσιμα ισχυρίζεται πως εκτέλεσε η ΕΡΓΗΛ.  

Ο κ.Σαββάκης, εξάλλου, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της κ.Οικονόμου, αναγνώρισε ότι δεν έχει κατατεθεί ακόμη η αγωγή της ΔΕΥΑΜΒ κατά της ΕΡΓΗΛ για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, που αποφασίστηκε από το Δ.Σ. της Επιχείρησης στις 27-04-2017, επειδή κρίθηκε ότι η προηγούμενη είχε κενά. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αγωγή για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων είχε ασκηθεί από την προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ και είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 15-02-2015. Ωστόσο τον Δεκέμβριο του 2014,  η νέα, τότε, Διοίκηση παραιτήθηκε από αυτή, ισχυριζόμενη ότι δήθεν έπρεπε να στηριχθεί σε άλλη νομική βάση.

Έκτοτε πελαγοδρομεί – όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιλογής Ευθύνης – αφού, όπως φαίνεται, μεσολάβησε κατάθεση και παραίτηση και από άλλες αγωγές που η ίδια είχε ασκήσει για το συγκεκριμένο θέμα, με συνέπεια, τρία σχεδόν χρόνια μετά, να είμαστε στο σημείο όχι μόνο να μην έχουν συζητηθεί οι αξιώσεις της ΔΕΥΑΜΒ ούτε καν σε πρώτο βαθμό, αλλά να εκκρεμεί ακόμη και η κατάθεση της τελικής (;) αγωγής της!

«Αποτελεί πεποίθησή μας πως, από τη στιγμή που η προηγούμενη Διοίκηση αποκάλυψε το σκάνδαλο, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι η ΔΕΥΑΜΒ που οφείλει στην ΕΡΓΗΛ, αλλά η ΕΡΓΗΛ στη ΔΕΥΑΜΒ, αν γίνουν οι σωστοί χειρισμοί, η ΔΕΥΑΜΒ θα βγει τελικά νικήτρια από την -αναμφισβήτητα δύσκολη- δικαστική μάχη», επισημαίνει η κ.Οικονόμου.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου της κ.Οικονόμου προς τον κ.Σαββάκη έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο της υπεύθυνης άσκησης των καθηκόντων μας που απορρέουν από τον θεσμικό μας ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μια τόσο σοβαρή υπόθεση-σκάνδαλο («ΕΡΓΗΛ»),  παρακαλούμε να θέσετε υπόψη μας τα ακόλουθα:

 

  1. Αντίγραφο της απόφασης του Αρείου Πάγου, με την οποία, σύμφωνα με χθεσινή (20-07-2017) ανακοίνωση του Δήμου Βόλου, «απορρίφθηκε προσφυγή της ΔΕΥΑΜΒ κατά της ΕΡΓΗΛ».

Επισημαίνουμε ότι στην πιο πάνω ανακοίνωση του Δήμου Βόλου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ανακριβώς ότι «ο Άρειος Πάγος με απόφασή του (το 2014) έκρινε ως αυτοδικαίως εγκεκριμένη την λανθασμένη επιμέτρηση του αναδόχου θεωρώντας ότι δεν ήταν αναγκαίος ο επανέλεγχός της από τις αρμόδιες Επιτροπές του Δήμου, δηλαδή της ΔΕΥΑΜΒ. Επιπλέον το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι έχει συντελεσθεί αυτοδικαίως και η παραλαβή του Έργου!». Ωστόσο,  το 2014 αυτό που κρίθηκε στον Άρειο Πάγο, με την 8/2014 απόφαση της Πλήρους Ολομελείας του (δημοσιεύτηκε στις 26-06-2014), με τρόπο εντελώς παράδοξο και κραυγαλέα αντίθετο προς το δημόσιο συμφέρον και παρά τη διαφορετική πρόταση του Εισαγγελέα ο οποίος συντάχθηκε με την άποψη της ΔΕΥΑΜΒ, είναι μόνο το θέμα της αυτοδίκαιης έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του Έργου το 2008, αφού αυτό ήταν το αντικείμενο της  δίκης. Αντίθετα, η έκδοση απόφασης του Αρείου Πάγου για το θέμα της αυτοδίκαιης παραλαβής του Έργου το 2009 ή της μη αυτοδίκαιης παραλαβής, που αποτελεί το επόμενο στάδιο από την τελική επιμέτρηση, εκκρεμούσε, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα. Δεν γνωρίζουμε αν τελικά έχει εκδοθεί η απόφαση και αν η απόφαση που αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Βόλου αφορά αυτό το θέμα ή κάποιο άλλο που επίσης τυχόν εκκρεμούσε, δεδομένου ότι δεν διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, ενώ η εν λόγω απόφαση δεν έχει ακόμη αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, όπου αναρτώνται όλες οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πού βρίσκεται η υπόθεση της αυτοδίκαιης ή μη παραλαβής του Έργου.

 

  1. Η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ είχε ασκήσει, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου, την από 30-06-2014 αγωγή κατά της ΕΡΓΗΛ, ζητώντας την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, όπως αυτά προέκυψαν νομίμως τόσο από το από 29-03-2013 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου, το οποίο συνέταξε η προβλεπόμενη από τον νόμο επιτροπή, με πιστοποίηση μάλιστα και από την ΕΒΕΤΑΜ, όσο και από το από 13-06-2014 Πρακτικό της προβλεπόμενης από τον νόμο Επιτροπής διαπίστωσης ή μη αποκλίσεων, η οποία ορίστηκε με την από 26-03-2014 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 7 του Ν. 3669/2008, προκειμένου να έχουν νόμιμο και ισχυρό έρεισμα οι διεκδικήσεις της ΔΕΥΑΜΒ και στην περίπτωση που τυχόν ήθελε κριθεί ότι το 2009 είχε συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή του Έργου. Η αγωγή είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 15-02-2015, μετά από αίτηση προτίμησης που είχε κατατεθεί από τη ΔΕΥΑΜΒ, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα και της ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας της εν λόγω αγωγής για την προάσπιση των συμφερόντων της Επιχείρησης  ενόψει των παράνομων, προκλητικών και παντελώς αβάσιμων αξιώσεων της ΕΡΓΗΛ. Επιπροσθέτως, έχοντας πλέον «εξοπλιστεί» η ΔΕΥΑΜΒ με τα πορίσματα των δύο Επιτροπών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ζητήθηκε από το Τμήμα Μαγνησίας του ΤΕΕ, σε συνεννόηση της τότε απερχόμενης και της νέας δημοτικής αρχής που δεν είχε αναλάβει ακόμη τη ΔΕΥΑΜΒ, η σύνταξη πραγματογνωμοσύνης.

Ωστόσο, με την από 16-12-2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ (το οποίο προήλθε από την παρούσα δημοτική αρχή) αποφασίστηκε να κατατεθεί νέα αγωγή με τις πιο πάνω διεκδικήσεις της ΔΕΥΑΜΒ, με διαφορετική όμως νομική βάση, όπως τουλάχιστον είχε δημοσίως δηλωθεί από τον τότε πρόεδρο του Δ.Σ. Επιπλέον, δυόμιση χρόνια μετά και δύο χρόνια μετά την παράδοση και της πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ που επιβεβαιώνει τα πορίσματα των δύο πιο πάνω Επιτροπών, διαπιστώνουμε από τη «Διαύγεια» ότι υπήρξε νέα απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ (η 162/27-04-2017), με την οποία ανατέθηκε στο δικηγορικό γραφείο «Ρούσσος και συνεργάτες» να καταθέσει αγωγή κατά της ΕΡΓΗΛ, χωρίς να προσδιορίζεται αν πρόκειται για το ίδιο ή για διαφορετικό αντικείμενο. Δεν γνωρίζουμε αν έχει ήδη κατατεθεί η αγωγή αυτή και αν ναι, πότε έχει προσδιοριστεί η συζήτησή της. Απ’ όσα πάντως έχουν δει όλο αυτό το διάστημα το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι από τον Δεκέμβριο του 2014 και εντεύθεν έχουν κατατεθεί περισσότερες από μία αγωγές, που αφορούν τις συγκεκριμένες διεκδικήσεις της ΔΕΥΑΜΒ κατά της ΕΡΓΗΛ, με ίδια (;)  ή διαφορετική (;) νομική βάση και με παραίτηση (;) της κάθε επόμενης αγωγής από την προηγούμενη.

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε αντίγραφα των διαδοχικών (;) αυτών αγωγών και φυσικά της τελευταίας, που εκκρεμεί προς εκδίκαση (και πότε έχει προσδιοριστεί η συζήτησή της), αφού, όπως φαίνεται, οι δικαστικές διεκδικήσεις της ΔΕΥΑΜΒ κατά της ΕΡΓΗΛ δυστυχώς δεν έχουν συζητηθεί ακόμη ούτε καν σε πρώτο βαθμό.

 

Σημειώνουμε ότι δεν ζητάμε ούτε εμπιστευτικά έγγραφα ούτε έγγραφα που αφορούν προσωπικά δεδομένα, αλλά αντίγραφα της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ούτως ή άλλως θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου, και των δικογράφων των αγωγών, τα οποία προφανώς έχουν επιδοθεί στην αντίδικο εταιρεία ΕΡΓΗΛ και συνεπώς είναι σε γνώση της. Ζητάμε, επίσης, να μας χορηγήσετε αντίγραφα όποιων άλλων δικογράφων ή ευρύτερα εγγράφων της περιόδου από τον Σεπτέμβριο 2014 και εντεύθεν, κρίνετε αναγκαία για την έγκυρη ενημέρωσή μας.

 

Είναι περιττό να επαναλάβουμε, για πολλοστή φορά,  ότι η αποτελεσματική υπεράσπιση της ΔΕΥΑΜΒ  από τις ακόρεστες, σκανδαλώδεις διεκδικήσεις της ΕΡΓΗΛ, ιδιαίτερα στο εξαιρετικά κρίσιμο σημείο που βρίσκεται η υπόθεση, απαιτεί υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση και συμπαγές μέτωπο όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της, και αυτόν αποκλειστικά τον στόχο υπηρετεί το παρόν αίτημα μας. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που μέχρι τώρα δεν έχουμε απαντήσει σε απαράδεκτες προκλήσεις που έχουμε δεχθεί από τη δημοτική αρχή για το θέμα αυτό και δεν έχουμε ασκήσει δημόσια κριτική στην -τουλάχιστον προβληματική-  διαχείριση του θέματος από τη διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ στα σχεδόν τρία αυτά χρόνια. Αποτελεί πεποίθησή μας πως, από τη στιγμή που αποκαλύψαμε ότι δεν είναι η ΔΕΥΑΜΒ που οφείλει στην ΕΡΓΗΛ, αλλά η ΕΡΓΗΛ στη ΔΕΥΑΜΒ, αν γίνουν οι σωστοί χειρισμοί, η ΔΕΥΑΜΒ θα βγει τελικά νικήτρια από την -αναμφισβήτητα δύσκολη- δικαστική μάχη.»

 

 

ΠΗΓΗ

Prev Λαοθάλασσα στο Μνημόσυνο του π. Αντωνίου Ζούπη στη Μονή Ταξιαρχών Πηλίου
Next Βόλος: Νεκρός εντοπίστηκε ο συνταξιούχος γυμναστής