Βόλος: Ημέρα ανακύκλωσης από το Γυμνάσιο Αγριάς

Το Γυμνάσιο Αγριάς, στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν από το σχολείο τη φετινή σχολική χρονιά, προγραμματίζει την ημέρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 στο χώρο του σχολείου, όπου οι μαθητές θα συγκεντρώσουν παλιούς και χαλασμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και εξαρτήματα τους και αφού τα καταγράψουν, θα παραδοθούν για ανακύκλωση.

Θα υπάρξει συνεργασία και με τα υπόλοιπα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αγριάς, με σκοπό την μεγαλύτερη συγκέντρωση υπολογιστών και την διάδοση της ιδέας της ανακύκλωσης.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι μαθητές της Αγριάς αλλά και της ευρύτερης περιοχής να παραδώσουν στο Γυμνάσιο Αγριάς οποιοδήποτε εξάρτημα ή υπολογιστή σε αχρησία διαθέτουν, έως τις 2 Οκτωβρίου που θα πραγματοποιηθεί η δράση.

ΠΗΓΗ