Βόλος: Ημερίδα με θέμα Επιχειρηματική Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Tην Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματική Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη: η εκπαίδευση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και η συμβολή τους στην Βιώσιμη Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η ημερίδα πραγματοποιείται  στο πλαίσιο του Έργου «Βusiness Education for Sustainability: Teaching Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship for Sustainable Local and Regional Development (BEST)» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ (ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας)
H Ημερίδα θα γίνει στην αίθουσα Α2 στο ισόγειο του κτηρίου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Πεδίον του Άρεως στο Βόλο.

ΠΗΓΗ