Βόλος: Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με τις Σχολικές Δομές του Δήμου Βόλου

Η ΑΡΣΙΣ Βόλου το πρώτο εξάμηνο του 2017 πραγματοποίησε βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης παιδιών  στα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω του εγχειριδίου εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα COMPASITO- «Μικρή Πυξίδα» για παιδιά και του εγχειριδίου COMPASS για νέους/ νέες.

Τα βιωματικά εργαστήρια στοχεύουν στην διαμόρφωση μιας οικουμενικής κουλτούρας, όπου οι στάσεις και οι αντιλήψεις της ζωής θα διακατέχονται από σεβασμό και όχι από καταπάτηση των δικαιωμάτων των ατόμων. Μέσα από την εκπαίδευση, γίνεται η προσπάθεια δημιουργίας και ανάπτυξης της συνείδησης των νέων, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες που θα βοηθούν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, θα υπερασπίζονται και θα εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η γνωριμία με τα ανθρώπινα δικαιώματα βοηθάει στην δημιουργία αξιών και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας, που θα επιτρέψει στους νέους να αναπτύξουν με ασφάλεια την προσωπικότητας τους, χωρίς να περιορίζουν το δικαίωμα των υπολοίπων μελών της κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στους νέους να μπαίνουν στη θέση του άλλου και να αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. Η ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα ενώνει τις διαφορετικές εμπειρίες των ατόμων, δημιουργώντας ένα κλίμα ισότητας και αλληλεγγύης.

Το πρώτο εξάμηνο του 2017 η ΑΡΣΙΣ Βόλου πραγματοποίησε βιωματικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα στις παρακάτω σχολικές δομές:
7ο Γυμνάσιο Βόλου
Γυμνάσιο Βελεστίνου, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την υγεία.
«Τοπάλειο» Δημοτικό Σχολείο Κάτω Λεχωνίων, με αφορμή τη διεθνή ημέρα για την οικογένεια.
32ο Δημοτικό Σχολείο
Γυμνάσιο Πλατύκαμπου Λάρισας

Τα Εγχειρίδια Εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα COMPASITO- «Μικρή Πυξίδα» για παιδιά και του εγχειριδίου COMPASS για νέους/ νέες, εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 2012 και αποτελούσαν μέρος του έργου «Δράσεις ευαισθητοποίησης Νέων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειρίδιων Compass και Compasito» το οποίο υλοποιούσε η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, με την επιχορήγηση από Πρόγραμμα Επιχορήγησης ΜΚΟ στην Ελλάδα «Είμαστε πολίτες», που εντασσόταν στο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, Περιόδου Χώρου, 2009- 2014. Διαχειριστής του Προγράμματος ήταν το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η ΑΡΣΙΣ συνεχίζει εθελοντικά τη δράση αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στην διάθεση σας στα παρακάτω τηλέφωνα: 24280- 99939, 24212-15525 & 24213-16820.

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ