Βόλος: Η κατανομή των αποφοίτων Γυμνασίων στα Γενικά Λύκεια

Υπογράφηκε από τον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, η απόφαση κατανομής των αποφοίτων Γυμνασίων στα Γενικά Λύκεια του Νομού.

Σύμφωνα με την απόφαση οι απόφοιτοι των Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Β. Σποράδων, των οποίων οι Γονείς ή Κηδεμόνες επιλέγουν για τη φοίτησή τους το Γενικό Λύκειο, κατανέμονται σε σχέση με το Σχολείο προέλευσης και την δηλωθείσα περιοχή κατοικίας τους ως ακολούθως:

Α/Α Γυμνάσιο προέλευσης Αριθμός μαθητών που δήλωσαν  φοίτηση σε ΓΕΛ Γενικό Λύκειο υποδοχής
1 1ο   Γυμνάσιο Βόλου (Ανατολικά της Κασσαβέτη) 18 8ο  ΓΕΛ Βόλου
2 1ο   Γυμνάσιο Βόλου (Δυτικά της Κασσαβέτη) 91 1ο  ΓΕΛ Βόλου
3 1ο   Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 67 1ο  ΓΕΛ Νέας Ιωνίας
4 2ο  Γυμνάσιο Βόλου 47 2ο  ΓΕΛ Βόλου
5 2ο  Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 39 2ο  ΓΕΛ Νέας Ιωνίας
6 3ο  Γυμνάσιο Βόλου (Νότια της Αναλήψεως) 37 3ο  ΓΕΛ Βόλου
7 3ο  Γυμνάσιο Βόλου (Βόρεια της Αναλήψεως) 38 5ο  ΓΕΛ Βόλου
9 3ο  Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας (Βόρεια της Μαιάνδρου) 50 2ο  ΓΕΛ Νέας Ιωνίας
10 3ο  Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας (Νότια της Μαιάνδρου) 17 1ο  ΓΕΛ Νέας Ιωνίας
11 4ο  Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας 19 1ο  ΓΕΛ Νέας Ιωνίας
12 4ο  Γυμνάσιο Βόλου 55 4ο  ΓΕΛ Βόλου
13 5ο  Γυμνάσιο Βόλου (Ανατολικά της Κασσαβέτη) 52 2ο  ΓΕΛ Βόλου
14 5ο  Γυμνάσιο Βόλου (Δυτικά της Κασσαβέτη) 51 3ο  ΓΕΛ Βόλου
15 6ο  Γυμνάσιο Βόλου (Ανατολικά της Ιωλκού) 27 5ο  ΓΕΛ Βόλου
16 6ο  Γυμνάσιο Βόλου (Δυτικά της Ιωλκού) 23 7ο  ΓΕΛ Βόλου
17 7ο  Γυμνάσιο Βόλου 76 6ο  ΓΕΛ Βόλου
18 8ο  Γυμνάσιο Βόλου 61 8ο  ΓΕΛ Βόλου
19 9ο  Γυμνάσιο Βόλου (Διευθύνσεις Ν. Ιωνίας) 59 7ο  ΓΕΛ Βόλου
20 9ο  Γυμνάσιο Βόλου (Διευθύνσεις Βόλου) 18 6ο  ΓΕΛ Βόλου
21 10ο  Γυμνάσιο Βόλου 49 4ο  ΓΕΛ Βόλου
22 Γυμνάσιο Ιωλκού 34 5ο  ΓΕΛ Βόλου
23 Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου 3 4ο  ΓΕΛ Βόλου

 

Οι απόφοιτοι των υπολοίπων Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Β. Σποράδων, των οποίων οι Γονείς ή Κηδεμόνες επιλέγουν για τη φοίτησή τους το Γενικό Λύκειο, εγγράφονται στα αντίστοιχα ή πλησιέστερα Γενικά Λύκεια.

Οι απόφοιτοι όλων των Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Β. Σποράδων, των οποίων οι Γονείς ή Κηδεμόνες επιλέγουν για τη φοίτησή τους το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), εγγράφονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) της επιλογής τους.

Τυχόν Αιτήσεις Μετεγγραφών θα πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών, στα αντίστοιχα Γενικά Λύκεια επιθυμίας τους, από τις 15 Ιουνίου 2017 έως και τις 30 Ιουνίου 2017. Αιτήσεις Μετεγγραφών είναι δυνατό να υποβληθούν και σε άλλα χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον υφίστανται ειδικοί λόγοι. Η ικανοποίηση ή μη της Αίτησης Μετεγγραφής θα ανακοινωθεί στους κηδεμόνες έως την ημερομηνία  έναρξης των μαθημάτων του Σχ. ‘Έτους 2017-18.

Οι Αιτήσεις Μετεγγραφής θα ικανοποιηθούν εφόσον ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών δεν υπερβεί για οποιονδήποτε λόγο τις δυνατότητες στέγασης των διαθέσιμων διδακτηριακών χώρων και τα προβλεπόμενα από τη με αρ. πρωτ. Φ.19.1/3638/21-04-2017 απόφαση της ΔΔΕ Μαγνησίας σχετικά με τον αριθμό τμημάτων που θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες της Μαγνησίας. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του αριθμού θα πραγματοποιηθούν Μετεγγραφές με βάση τα σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών (Άρθρο 12 του ΠΔ 104/1979 ΦΕΚ 23 Α’ ).

 

ΠΗΓΗ

Prev Καρδίτσα: Ξεκινούν την Παρασκευή οι Πανελλήνιοι Αγώνες Τάβλι
Next Βόλος: Νεκρός βρέθηκε 45χρονος από τη μητέρα του