Βόλος: Η λειτουργία του Βιολογικού στο επόμενο Δ.Σ. προτείνει αντιπολίτευση

Πρόταση να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του επόμενου δημοτικού συμβουλίου ως κατεπείγον, το θέμα λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατέθεσαν σήμερα ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας Μαργαρίτης Πατσιαντάς και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Νίκος Κανελλής. Επισημαίνουν ότι το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον τόσο λόγω των προβλημάτων λειτουργίας του Βιολογικού όσο και της εκφρασμένης πρόθεσης της δημοτικής αρχής για εκχώρηση σε ιδιώτη του Βιολογικού,

Η πρόταση
Κύριε Πρόεδρε,
Η μονάδα του Βιολογικού, που είναι η βασικότερη υποδομή που υπάρχει στην πόλη μας και προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο εμφανίζει προβλήματα δυσλειτουργίας. Πριν λίγες μέρες αποκαλύφθηκε για μια ακόμη φορά το σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του Βιολογικού με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων επεξεργασμένου λύματος, που ελήφθησαν στις 14-12-2016 από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα, τα ιδιαίτερα ανησυχητικά αποτελέσματα μετρήσεων της ανωτέρω αρμόδιας κατά νόμο Υπηρεσίας αποδεικνύουν ότι ουσιαστικά στον Βιολογικό δεν λειτουργεί η διαδικασία απολύμανσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Αμέσως στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ δήλωσε σε συνέντευξη ότι «η ΔΕΥΑΜΒ προτίθεται να αναθέσει σε ιδιώτη τη συντήρηση και λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού». Έχοντας ως βασική θέση μας τη διαφύλαξη του δημοτικού κοινωφελούς χαρακτήρα όλων των δραστηριοτήτων της ΔΕΥΑΜΒ και συμμεριζόμενοι την ίδια αγωνία των συμπολιτών μας, ανησυχούμε σοβαρά για τις προθέσεις της δημοτικής αρχής και είμαστε απόλυτα αντίθετοι σ’ αυτό το σενάριο της εκχώρησης σε ιδιώτη του Βιολογικού που επιδιώκεται από τη διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ με πρόσχημα τη μείωση του κόστους λειτουργίας. Ουδείς μας εγγυάται ότι με το ίδιο πρόσχημα δεν θα γίνει προσεχώς απόπειρα εκχώρησης σε ιδιώτες και της Ύδρευσης και Άρδευσης.

Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου κοινωνικού ενδιαφέροντος του εν λόγω θέματος των προβλημάτων λειτουργίας του Βιολογικού και της εκφρασμένης πρόθεσης της δημοτικής αρχής για εκχώρηση σε ιδιώτη του Βιολογικού, προτείνουμε αυτό το κατεπείγον θέμα να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

ΠΗΓΗ