Βόλος: Καθυστέρηση ένταξης επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο

Με υπόμνημά του στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας επισημαίνει ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στην εξέταση και έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.  Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος προτείνει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την κατά το δυνατό συντομότερη θέση σε πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, ενώ η πρώτη φάση που περιλαμβάνει τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2017, αυτή, για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται κυρίως με την ετοιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), δεν έχει καν ξεκινήσει, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών προτάσεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί ήδη από τα τέλη του περασμένου χρόνου, να παραμένουν σε αναμονή και οι επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν να μην γνωρίζουν πότε τελικά θα εξεταστούν για να γνωρίζουν τη τύχη τους.

«Η μεγάλη, αυτή, καθυστέρηση και η αβεβαιότητα που προκύπτει ως προς τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων ένταξης, εγείρει έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς στις επιχειρήσεις, καθώς οδηγεί στην αναστολή υλοποίησης κρίσιμων επενδυτικών σχεδίων και παράλληλα, θέτει σημαντικά ερωτήματα, όπως:

• Πρώτον, πότε θα έχουν τη δυνατότητα της χρήσης του δικαιώματος των φορολογικών απαλλαγών προκειμένου για τη κατάρτιση των ισολογισμών τους βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις και

• Δεύτερον, πότε θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στις παραγγελίες για τα πάγιά τους, τη στιγμή που υφίστανται σοβαρές πιέσεις από τους προμηθευτές υπό το βάρος και τον φόβο επερχόμενων αυξήσεων στις τιμές», τονίζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών.

Οι βιομήχανοι εκτιμούν ότι η κατάσταση, αυτή, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό και την έγκαιρη υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρά τις μεγάλες και πιεστικές ανάγκες για εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, αντιμετωπίζουν εξαντλητικά προβλήματα εξ αιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και των έντονων πιέσεων της ισχνής ρευστότητας και θέτουν, για το λόγο, αυτό, ως όρο και προϋπόθεση για την υλοποίησή τους, την εξασφάλιση της ένταξής τους. Όπως αναφέρουν, είναι πραγματικά αδιανόητο, σε μία χρονική περίοδο, που η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα τόνωσης του επιχειρηματικού κλίματος, θεσπίζει καθόλα σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση της επενδυτικής προσπάθειας, εν τέλει αυτή να υπονομεύεται από την ελλιπή πρόνοια εξασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών υποδομών που θα επιτρέψουν την εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή τους.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος προτείνει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την κατά το δυνατό συντομότερη θέση σε πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εφόσον δεν είναι δυνατή η σύντμηση του χρόνου υλοποίησης των παραπάνω, έως ότου αυτό καταστεί εφικτό, να παρασχεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπομένων φάσεων της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, με εξωσυστημικό τρόπο, προκειμένου για την επιτάχυνση της διαδικασίας και να παρασχεθεί η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της φοροαπαλλαγής και μετά την ημερομηνία κλεισίματος της λογιστικής χρήσης.
«Παραδείγματος χάριν, για τη χρήση που κλείνει την 30η Ιουνίου, εφόσον η έγκριση της υπαγωγής και ο έλεγχος γίνεται μετά την ημερομηνία αυτή, οι επιχειρήσεις να έχουν το δικαίωμα αξιοποιήσουν την φοροαπαλλαγή που θα προκύψει από δαπάνες μέχρι την ημερομηνία υποβολής του ισολογισμού στο ΓΕΜΗ (31 Οκτωβρίου)», προτείνει ο ΣΒΘΚΕ, που ζητά από τους παραπάνω να παρέμβουν για να εξομαλυνθεί άμεσα η κατάσταση.

ΠΗΓΗ

Prev Καρδίτσα: Και πάλι αναμονή για το Ειδικό Σχολείο
Next Υποστηρικτικές δράσεις σε μαθητές χωριών του Πηλίου