Βόλος: Οι δικαιούχοι αναστολής διακοπής υδροδότησης

Περίπου 3.500 είναι οι δικαιούχοι ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) στο δήμο Βόλου που θα ωφεληθούν από την ευεργετική διάταξη της ΔΕΥΑΜΒ να μην διακόπτεται η υδροδότηση εάν δεν έχουν πληρώσει κανονικά τους λογαριασμούς τους. Τη σχετική απόφαση έλαβε στη σημερινή του συνεδρίαση ομόφωνα το Δ.Σ. της επιχείρησης.

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Άρης Σαββάκης τους κάλεσε να κάνουν αιτήσεις ενώ επισήμανε ότι οι δικαιούχοι θα ελέγχονται σε ετήσια βάση. Εξήγησε ότι οι δικαιούχοι ΚΕΑ ελέγχονται και από την κεντρική κυβέρνηση, ως δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος. Σημειώνεται ότι στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΥΑΜΒ είναι 1500 άτομα, τα οποία πλέον ανήκουν στην προαναφερόμενη κατηγορία.
“Με την απόφαση αυτή η ΔΕΥΑΜΒ δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο. Καλώ όμως και όλους τους καταναλωτές που δεν κατάφεραν να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις τους, να έλθουν να κάνουν ρυθμίσεις γιατί από 1η Ιουνίου θα ισχύσει το πρόγραμμα διακοπών υδροδότησης όπως το ανακοινώσαμε” τόνισε.

Προϋποθέσεις αναστολής διακοπής υδροδότησης
Η  αναστολή διακοπής υδροδότησης στους δικαιούχους ΚΕΑ, θα γίνεται  με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
– Ενημέρωση της υπηρεσίας για την ένταξη στο ΚΕΑ, με υποβολή αίτησης αναστολής διακοπής υδροδότησης, συνοδευόμενη από την βεβαίωση ένταξης στους δικαιούχους ΚΕΑ, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο ενός λογαριασμού ύδρευσης,
– Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το υδρόμετρο δεν είναι καταχωρημένο στον δικαιούχο ΚΕΑ, τότε η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (πχ μισθωτήριο συμβόλαιο, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ), και
– Το σύνολο της οφειλής, παραμένει ως απαίτηση της ΔΕΥΑΜΒ, μη επιβαρυνόμενο με τόκους καθυστέρησης.
Η ένταξη στο πρόγραμμα έχει χρονικό περιορισμό ισχύος έως ένα έτος από την ημερομηνία θέσης εφαρμογής του ανά πελάτη. Η υποχρέωση για εξόφληση των λογαριασμών θα τηρείται είτε με την εφάπαξ καταβολή, είτε με ρύθμιση , σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ.
5-Τυχόν περιπτώσεις καταναλωτών, που ανήκουν μεν στην παραπάνω κατηγορία, αλλά δεν εντάχθηκαν στους δικαιούχους ΚΕΑ, επαφίενται στην κρίση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων πολιτών.

ΠΗΓΗ