Βόλος: Οι προτάσεις της Volos Marina στον ΟΛΒ για την κατασκευή μαρίνας

H Volos Marina  Κοιν.Σ.Επ. κατέθεσε εγγράφως στο πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Θρασύβουλο Σταυριδόπουλο την πρότασή της για την κατασκευή μαρίνας. Την πρόταση κοινοποιεί προς τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, το υπουργείο Τουρισμό, τους βουλευτές, τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, το ΤΑΙΠΕΔ, το δήμο Βόλου, το ΤΕΕ και το Επιμελητήριο Μαγνησίας.

Σε αυτή περιλαμβάνονται τρία σενάρια, το πρώτο προβλέπει την κατασκευή της μαρίνας στο σημείο από το Πεδίον Άρεως μέχρι τη Μπουρμπουλήθρα, το δεύτερο την κατασκευή της μαρίνας σκαφών στην κεντρική προβλήτα, με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Τελωνείου και το τρίτο στην προβλήτα Τελωνείου μπροστά από το σιλό με κάθετους προβλήτες για 750 σκάφη.

Η πρόταση κατατέθηκε μετά από αίτημα του ΟΛΒ στις 9 Ιουνίου 2017 και η Κοιν.Σ.Επ. αναφέρει ότι έχει τη μορφή προσχεδίου «ώστε να αποτελέσει τη βάση μιας κοινής διερεύνησης προς όφελος και των δύο πλευρών, και κυρίως για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης, αλλά για λόγους που δεν προσδιορίστηκαν εμπεριστατωμένα, αυτή η διαβούλευση τερματίστηκε εν τη γενέσει της».

Η Volos Marina τονίζει ότι οι προφάσεις που επικαλείται ο ΟΛΒ δεν υφίστανται, καθώς ούτε η Κοιν.Σ.Επ είναι πρόβλημα, όπως μπορεί να βεβαιώσει το ΥΠΕΚΑΑ, ούτε το πορθμείο χρειάζεται για να είναι βιώσιμο το πρόγραμμα, ούτε και ένα σωστό master plan διαθέτει για το Λιμάνι του Βόλου, που θα συμπεριελάμβανε τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του έργου. Ό,τι σας επισημάναμε με τα δύο μας έγγραφα της αρχικής μας πρότασης, θα τα βρείτε μπροστά σας, όταν και εάν επιχειρήσετε στο συγκεκριμένο χώρο, που είναι περισσότερο ζωτικός ως μαρίνα για τη πόλη του Βόλου και λιγότερο για όποια άλλη χρήση. Ανάλογη είναι και η υπεραξία για το λιμάνι συνολικά.
«Το αύριο της πόλη μας είναι η ετοιμασία για τη μεταστροφή μας σε πόλη-λιμένα του 21 αιώνα», επισημαίνει η Volos Marina, που ζητά από τον ΟΛΒ να εξεταστεί η αρχική της πρόταση που έχει ήδη κατατεθεί και επικουρικά να εξεταστούν οι δύο εναλλακτικές προτάσεις.

 

 

Εναλλακτική πρόταση 2: Μαρίνα στο κεντρικό προβλήτα με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων και διαχείμαση στη περιοχή τελωνείου.

Η πρότασή αυτή βασίζεται στην προσαρμογή της μελέτης του Αρχιτεκτονικού Γραφείου Γιαμάκου, που έγινε για λογαριασμό του ΟΛΒ το 1992 και για τη περίπτωση που δεν προγραμματίζεται η εκβάθυνση και παραβολή κρουαζιεροπλοίων μπροστά στο κτήριο του Ιάσονα. Παραδειγματικό πρότυπο η μαρίνα της Πύλου με αύξηση του δυναμικού σκαφών στο λιμάνι της Πύλου.

Η πρόταση  περιλαμβάνει σειρά πλωτών προβλητών κάθετα στο κτήριο του Ιάσωνα, στην ανατολική του κεντρικού προβλήτα λιμενολεκάνη, την αξιοποίηση του κτιρίου του Ιάσωνα σε κτήριο μαρίνας, τη πεζοδρόμηση του ανατολικού κρηπιδώματος με παράλληλη απομάκρυνση των αυτοκινήτων από το μέτωπο του κτηρίου, τη σύνδεση με τη παραλία, τη δυνατότητα τραπεζοκαθισμάτων και σκιάστρων, τη μεταφορά της κύριας κίνηση οχημάτων κεντρικά του προβλήτα με ολοκλήρωση των ελέγχων στη κεφαλή για τα ΟΓ πλοία (σενκεν), τη κατασκευή πολυώροφου κτηρίου παρκινγκ στην δυτική πλευρά του κεντρικού προβλήτα με τέρμιναλ λεωφορείων και με εναέρια σύνδεση στο κτίριο του Ιάσονα. Για το δυναμικό των σκαφών που δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 750, ώστε να υπάρχει το προσδοκώμενο όφελος για τη πόλη του Βόλου, μαζί με αυτά που θα χωροθετηθούν στη περιοχή τελωνείου, θα πρέπει να διατεθούν χερσαίοι χώροι υποστήριξης σε εργαστήρια κλπ. σύμφωνα με τους πίνακες της PIANG που έχουμε υποβάλει στην αρχική μας πρόταση. Ράμπες-Γερανοί ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών, ναυτικό μουσείο και όμιλος στη περιοχή τελωνείου, και πρόσθετη τροφοδοσία καυσίμων στον πρώτο πλωτό, στη κεφαλή του Κεν. Πρβλήτα δίπλα στο λιμεναρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία του λιμένα. Τα κτίρια στη περιοχή τελωνείου να διατεθούν για τις παραπάνω απαιτήσεις του προγράμματος ενώ το σιλό να μετατραπεί σε ξενοδοχείο μαρίνας.

Εναλλακτική πρόταση 3: Μαρίνα στη περιοχή τελωνείου μπροστά από το σιλό, με κάθετους προβλήτες για συνολικά 750 σκάφη συμπεριλαμβανομένων αυτών της περιοχής τελωνείου, με μετατροπή του σιλό σε πολυάστερο ξενοδοχείο και κτήριο μαρίνας και με συμπληρωματικές εγκαταστάσεις εργαστηρίων και διαχείμασης στη περιοχή τελωνείου. Οι λοιποί χερσαίοι και θαλάσσιοι χώροι σύμφωνα με τους πίνακες της PIANG που προαναφέρθηκαν στη πρόταση 1.

Και για τις τρείς προτάσεις (στο σύνολό τους και μόνο) και για πλήρες πρόγραμμα κατά PIANG (50/50), η εταιρεία δηλώνει ότι «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε άμισθα τον οργανισμό του ΟΛΒ στις διαδικασίες στις οποίες είμαστε εξοικειωμένοι (σχεδιασμούς, χωροθετήσεις κλπ), να εμφανίσουμε επενδυτές και να συνδράμουμε στην υλοποίηση, διαχείριση και προβολή των έργων σε ένα προς συζήτηση πλαίσιο συμφωνίας του οργανισμού με τη Volos Marina ΚοινΣ.Επ. Ο σκοπός μας είναι η όσο το δυνατό συντομότερα δημιουργία μαρίνας και θέσεων εργασίας στο Βόλο, η ωφέλεια από τα προσδοκώμενα έσοδα για την οικονομία της πόλης, η προβολή του έργου στα Διεθνή Ναυτικά σαλόνια του 2017-18, η λειτουργία της μαρίνας από το 2018, η επίδραση στη τουριστική ταυτότητα της πόλης, η αναθεώρηση του πενταετούς σας προγράμματος με τη συμπερίληψη μαρίνας.

Στο παραπάνω πλαίσιο επαναφέρουμε το αίτημα μας για παραχώρηση στη Κοιν.Σ.Επ χώρων στο κτήριο του Ιάσωνα, για τους λόγους που έχουμε αναφέρει στα αρχικά μας αιτήματα.

Είμαστε βέβαιοι πως με οποιαδήποτε από τις παραπάνω προτάσεις, πολύ σύντομα ο Βόλος θα μετατραπεί σε διεθνές κέντρο θαλάσσιου τουρισμού και η αρχική μας πρόταση θα επανέλθει συμπληρωματικά ως η μόνη εφικτή χρήση στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο που αρχικά επισημάναμε. Υπογραμμίζουμε συμπληρωματικά για το προγραμματισμό σας ότι τον Απρίλιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (EC, 2014). Σύμφωνα με την οδηγία, τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και στρατηγικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, θα έπρεπε μέχρι το 2017 να έχουν εφαρμοστεί, για να διευκολύνουν τη συνύπαρξη και την αποφυγή των συγκρούσεων μεταξύ των ανταγωνιστικών θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων. Έπρεπε δηλαδή μέχρι σήμερα με συγκεκριμένη διαδικασία να έχει δηλωθεί τι γίνεται και πού στη θάλασσα και έπρεπε να έχουν οριοθετηθεί οι δραστηριότητες, όπως μαρίνες κλπ. με τη προβλεπόμενη στην Ευρωπαϊκή Οδηγία διαδικασία.

Αναμένουμε τις εκτιμήσεις και απαιτήσεις σας για τα παραπάνω σχέδια, για τα οποία ζητούμε να προσκληθούμε να παρουσιάσουμε στο ΔΣ του οργανισμού σας, να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε για την ωφέλεια και των δύο πλευρών, αλλά κυρίως της πόλης του Βόλου και τις ανάγκες που προαναφέραμε. Για όλες τις προτάσεις είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε άμεσα προϋπολογισμούς και απόδοση, θέσεις εργασίας κλπ προδιαγραφές».

ΠΗΓΗ

Prev Καρδίτσα: Επιτακτική ανάγκη εμβολιασμού για την οζώδη δερματίτιδα
Next Επίθεση από δήμαρχο Αλμυρού καταγγέλλει ο Βαγ. Χατζηκυριάκος-Τι απαντά ο δήμαρχος