Βόλος: Ομόφωνα εγκρίθηκαν τα προνοιακά επιδόματα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου

Την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ενέκρινε σήμερα ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. Πρόσφατα το υπουργείο Εσωτερικών κατένειμε ποσό ύψους 1.914.881,74 ευρώ για τον Δήμο Βόλου.

Επίσης στη συνεδρίαση υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Οικονομικών Ανδρ. Ζέρβα, εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της επιτροπής, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Μαργ. Πατσιαντάς.

Επιπλέον εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών χωρίς αποχέτευση για τις ανάγκες των Λαϊκών αγορών» διάρκειας ενός έτους από την σύμβαση και το Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2017 έως 15-9-2017 με διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.

ΠΗΓΗ