Βόλος: Πάνω από 20 μακροχρόνια άνεργους θα προσλάβει η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, θα υπαχθεί η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με χθεσινή απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που δύναται να υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ αλλά και τον κανόνα De Minimis, οι ειδικότητες ατόμων για πρόσληψη είναι:

Πέντε Οικογενειακοί βοηθοί ΥΕ, στη δομή «Βοήθεια στο σπίτι», δύο Νοσηλευτές ΤΕ και ελλείψει ΔΕ για τη δομή «Βοήθεια στο σπίτι», πέντε καθαρίστριες ΥΕ για να απασχοληθούν στα κοινωνικά κέντρα (x2), στο κέντρο κοινότητας, στα κέντρα ΡΟΜΑ και στη Διοίκηση, δύο Λογιστής ΤΕ για το Τμήμα οικονομικής διαχείρισης, ένας Οικονομολόγος ΠΕ για το Τμήμα οικονομικής Διαχείρισης, ένας Γυμναστής ΠΕ για τα Κοινωνικά κέντρα και ΚΗΦΗ, ένας Φυσιοθεραπευτής ΤΕ για τα ΚΗΦΗ Αγριάς και Νέας Αγχιάλου, ένας Οδηγός Δ’ κατηγορίας δίπλωμα ΔΕ για τις Δομές ΑμεΑ, δύο Συντηρητές κτιρίων ΥΕ για το Γραφείο Συντήρησης και ένας για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕ για το ΔΙΕΚ.

ΠΗΓΗ

Prev Στην Καρδίτσα οι εκδηλώσεις “Βραδιά του Ερευνητή 2017”
Next Σημαντική διάκριση πρότασης του Π.Θ. σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα