Βόλος: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Πολλές είναι οι προτάσεις που έχει έτοιμες προς κατάθεση για χρηματοδότηση στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων “Ερευνών-Δημιουργών-Καινοτομώ” του υπουργίου Παιδείας, το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα σε ενημερωτική εκδήλωση στο Ξενία του Βόλου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας  (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις κύκλους και έχει συνολικό προϋπολογισμό 280 εκ. ευρώ ενώ δικαιούχοι της δράσης είναι ερευνητικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις. Την παρουσίαση του προγράμματος έκανε η κ. Σ. πούλου, στέλεχος της Μονάδας Α’ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

IMG_6753
Σ. Παυλέας

Όπως επισήμανε ο Σ. Παυλέας, Ειδικός Σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, βασικός στόχος της ενιαίας αυτής δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

IMG_6754
Γ. Πετράκος

Από την πλευρά του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Πετράκος τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει ήδη έλθει σε συνεννόηση με επιχειρήσεις από τη Μαγνησία, τη Θεσσαλία και γενικότερα και έχει έτοιμες προτάσεις για να καταθέσει για χρηματοδότησης. Επιπλέον τόνισε ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό πρόγραμμα καθώς είναι από τα ελάχιστα αυτή την περίοδο που δίνουν τη δυνατότητα για έρευνα και καινοτομία σε πάρα πολλούς τομείς.

unnamed-5

Το πρόγραμμα
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 280.000.000 ευρώ ενώ αυτός των παρεμβάσεων του πρώτου κύκλου σε 126 εκ. ευρώ. Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι παρεμβάσεις σε αυτόν τον πρώτο κύκλο είναι τρεις: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

unnamed-4

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αφορούν όλους τους τομείς του ΕΠΑνΕΚ. Ειδικότερα 22 εκατομμύρια για υλικά κατασκευές, 16 εκ. ευρώ για τουρισμό, πολιτισμό, και δημιουργικές βιομηχανίες, 46 εκ. ευρώ για αγροδιατροφή και βιομηχανία τροφίμων, 40 εκ. ευρώ για περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, 51εκ. ευρώ για υγεία και φάρμακα, 12 εκ. ευρώ για μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, 31 εκ. ευρώ για ενέργεια, 52 εκ. ευρώ για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και 10 εκ. ευρώ για αναδυόμενες τεχνολογίες.
Ο ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός την αίτηση χρηματοδότησης ποικίλει ανάλογα με την παρέμβαση. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει του 36 μήνες.

Στη σημερινή ενημερωτική ημερίδα, παρέστησαν περίπου 50 εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 30 περίπου επιχειρήσεις της περιοχής.

Λεπτομέρειες για την πρόσκληση και πως αυτή υποβάλλεται μπορεί κάποιος να βρει στη σελίδα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ www.eyde-etak.gr, www.gsrt.gr kai www.espa.gr, και τέλος www.antagonistikotita.gr

ΠΗΓΗ

Prev Βόλος: Επιτυχής άσκηση της Πυροσβεστικής στο Νοσοκομείο
Next ΟΛΒ: Η ρύπανση οφείλεται σε αστικά λύματα