Βόλος: Πενήντα επτά απόντες στις σημερινές πανελλαδικές εξετάσεις

Ομαλά εξελίχθηκαν οι σημερινές Πανελλαδικές Εξετάσεις των αποφοίτων μαθητών των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων στα 20 εξεταστικά κέντρα της ΔΔΕ Μαγνησίας, στο μάθημα Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στη Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών καθώς και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.

Στις εξετάσεις των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, συμμετείχαν 447 μαθητές σε σύνολο 474 και απουσίασαν 27. Στη Χημεία της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών σε σύνολο 620 υποψηφίων, συμμετείχαν 603, ενώ απουσίασαν 17. Στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής σε σύνολο 287 υποψηφίων, συμμετείχαν 274 και απουσίασαν 13. Συνολικά οι υποψήφιοι ήταν 1381, εξετάστηκαν 1324 και απουσίασαν 57.

ΠΗΓΗ