Βόλος: Ποσό 45.200 ευρώ για την αγορά φυτών

Ποσό 45.200 ευρώ θα διαθέσει ο δήμος Βόλου για την αγορά φυτών, όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα και ενέκρινε τους όρους της διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού. Αρνητικά ψήφισε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Μαργαρίτης Πατσιαντάς

 

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την κατακύρωση και ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο του έργου εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων των Δ.Ε. Βόλου και Ν. Ιωνίας.  Το έργο ήταν προϋπολογισμού 55.000 € και με την έκπτωση 45% που πρόσφερε ο μειοδότης διαμορφώνεται στις 30.250 €.

Τέλος, εγκρίθηκαν οι μελέτης και η επανακατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικών διαγωνισμών για εργασίες συντήρησης, ρύθμισης, μέτρησης, ανάλυσης των καυσαερίων και επισκευή καυστήρων για τα σχολικά κτίρια έτους 2017, προϋπολογισμού 24.539,60 € με ΦΠΑ και εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων για τα σχολικά κτίρια, έτους 2017, προϋπολογισμού 15.845,34 €.

ΠΗΓΗ