Βόλος: Πρόστιμα σε πρατήρια καυσίμων – καταστήματα εστίασης

Με διακόσια ευρώ πρόστιμο για κάθε πράξη μη συμμόρφωσης στους όρους του Ειδικού Κανονισμού αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ θα πληρώνουν από την 1η Νοεμβρίου οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, συνεργείων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων. Αυτό αποφάσισε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ στη σημερινή του συνεδρίαση. Το πρόστιμο δεν πληρώνεται εφάπαξ, ως ένα μέτρο πίεσης προς τους πρατηριούχους, έπειτα από πρόταση του Μ. Πατσιαντά. Επιπλέον θα επιβάλλεται διακοπή της σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΕΥΑΜΒ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Αποχέτευσης, τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα συνεργεία, τα πλυντήρια και λιπαντήρια αυτοκινήτων υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» και να καταθέτουν τα σχετικά παραστατικά στη ΔΕΥΑΜΒ τον Ιανουάριο κάθε έτους. Από τον περασμένο Μάϊο, η ΔΕΥΑΜΒ με επιστολή της ενημέρωνε τους πρατηριούχους μέσω του συλλόγου τους για τη συμμόρφωση τους με τους όρους του Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης, ζητώντας να καταθέσουν τα παραστατικά διαχείρισης των αποβλήτων, τον φάκελο και αίτηση για διακριτή σύνδεση εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.
Ωστόσο, οι προθεσμίες παρήλθαν άπρακτες και οι υπόχρεοι δεν κατέθεσαν τα απαιτούμενα στοιχεία. Έτσι, αποφασίστηκε αν δοθεί παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου.

Υπενθύμιση για λιποσυλλέκτες

Επιπλέον ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Άρης Σαββάκης, υπενθύμισε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 λήγει η προθεσμία για την τοποθέτηση λιποσυλλεκτών από τα καταστήματα εστίασης. “Δεν πρόκειται να δώσουμε άλλη παράταση. Όποιος δεν τοποθετήσει λιποσυλλέκτη θα πρέπει να πληρώσει 200 ευρώ πρόστιμο, στην ουσία την αξία του λιποσυλλέκτη”. Οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν από τα τσιπουράδικα και τις ταβέρνες και μετά τα καφέ. Επιπλέον ο κ. Σαββάκης ζήτησε από τους καταναλωτές να κάνουν λελογισμένη χρήση νερού καθώς καταγράφεται μείωση στο υδατικό ισοζύγιο και το πηγαίο νερό είναι ελάχιστο.

ΠΗΓΗ