Βόλος: Σε διαπιστευμένη Εταιρεία η μεταφορά αμιαντοτσιμέντου

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, η απευθείας ανάθεση εργασιών για την συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από εταιρεία που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.

Σύμφωνα με την εισήγηση, πρόκειται για τη συλλογή και μεταφορά κυματοειδούς φύλλου αμιαντοτσιμέντου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στις Αλυκές, εργασία που θα αναθέσει ο Δήμος Βόλου στην εταιρεία.
Οι σύμβουλοι των μειοψηφιών δήλωσαν ότι επιτέλους η Δημοτική Αρχή εφαρμόζει τη νομιμότητα και ότι το ανάλογο περιστατικό της Ν. Ιωνίας της έγινε μάθημα.

ΠΗΓΗ

Prev "Σαν το γέλιο του Μάη" από τα παιδιά... για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ Βόλου
Next Επιβαρυμένος από κτηνοτροφικά απόβλητα ο ταμιευτήρας της Κάρλας