Βόλος: Στήριξη της δημόσιας υγείας ζητά το “Δίκτυο”

Αντιπροσωπεία του Δικτύου Ανανεωτικής Αριστεράς αποτελούμενη από τους Θράσο Φωτεινό και Παντελή Μαστρογιάννη, μέλη της Π.Γ., και του Παναγιώτη Κουτσοπίνη, μέλος της Κ.Π.Ε. και υπεύθυνο του τομέα υγείας, επισκέφτηκε το Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, υλοποιώντας την θέση του ΔΙΚΤΥΟΥ για στήριξη της Δημόσιας Υγείας και προβολή των αναγκών της προκειμένου να είναι στο ύψος των απαιτήσεων ακόμη και σε εποχή κρίσης.

Αρχικά υπήρξε συνάντηση με τον Διοικητή κ. Ματθαίο Δραμητινό που ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για τα βασικά προβλήματα του Νοσοκομείου. Όπως για τα περισσότερα στη χώρα μας για το Νοσοκομείο του Βόλου βασικά ζητήματα είναι η χρηματοδότηση της Υγείας, η στελέχωσή του, η απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού και οι προμήθειές του. Γίνονται προσπάθειες για νέες προσλήψεις μόνιμων γιατρών 30 περίπου, αναμένονται οι συμβάσεις 29 επικουρικών και 38 νοσηλευτών. Επίσης με το νόμο περί ατομικών συμβάσεων προβλέπονται 47 θέσεις στη σίτιση, καθαριότητα και φύλαξη. Ο Π/Υ ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ φορά είναι βελτιωμένος (2ος στη Θεσσαλία). Οι προσλήψεις δεν αποτελούν την οριστική και ιδανική λύση αλλά είναι μια αναγκαία ένεση τόνωσης στη δύσκολη κατάσταση του Νοσοκομείου. Όσων αφορά το ΕΣΠΑ θα υπάρξουν επικαιροποιημένες προτάσεις π/υ περίπου 2 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ, χωρίς να περιλαμβάνουν Μαγνητικό Τομογράφο. Σημαντικές εν δυνάμει δυνατότητες υπάρχουν και στην αξιοποίηση των 85 περίπου κληροδοτημάτων του Γ.Ν.Β.

Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων καθώς και με το Δ.Σ. του Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών, όπου τέθηκαν τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας λόγω υποχρηματοδότησης, την υποστελέχωση, τον ρόλο ιδιωτικών εταιριών στα Νοσοκομεία και την εξάρτηση των Νοσοκομείων από την κεντρική εξουσία. Τέθηκε η αναγκαιότητα της αξιοποίησης της περιουσίας του Νοσοκομείου και η ανάγκη δημιουργίας παιδικού σταθμού από τον Δήμο για τα παιδιά των εργαζομένων. Τέλος δηλώθηκε ότι η λειτουργία του Νοσοκομείου στηρίζεται στον πατριωτισμό των εργαζομένων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αντιπροσωπεία του ΔΙΚΤΥΟΥ επισήμανε την αναγκαιότητα να στηριχθεί η δημόσια υγεία με την βελτίωση των οικονομικών, τη στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό με διαφανείς διαδικασίες και μόνιμη σχέση, την ανάγκη για σύγχρονη οργάνωση των Νοσοκομείων, την καλή συνεργασία των εργαζομένων με την Διοίκηση που είναι απαραίτητη για τη σύνδεση του Νοσοκομείου με την Τοπική Κοινωνία κάτι που συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του κατοίκους της περιοχής. «Ιδιαίτερο ρόλο παίζουν και οι χορηγίες προς το Νοσοκομείο και η ανεύρεση τρόπου αξιοποίησης της περιουσίας του που είναι σημαντική. Στις προμήθειες πρέπει να βοηθήσει η κεντρική διαχείριση (μέσω του Υπ. Υγείας και της 5ης ΥΠΕ). Στην εποχή μας ο εξορθολογισμός των δαπανών μπορεί να βοηθήσει όπως και η εξάλειψη της διαφθοράς. Η Δημόσια Υγεία και η πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να πάνε μαζί ώστε η παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μιας κοινωνία σε κρίση»

ΠΗΓΗ