Βόλος: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου , που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν τη 13η Ιουλίου 2017 και έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Οντόπουλος Απόστολος

Γενικός Γραμματέας : Νικολός Νεκτάριος

Α’ Αντιπρόεδρος : Σακελάρης Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος : Γκιλομανάκης Βασίλειος

Οικονομικός Επόπτης : Μαγαλιός Κωνσταντίνος

Δημοσίων Σχέσεων : Χρόνη Αποστολία

Έφορος : Αβαριτσιώτης Κωνσταντίνος

Ειδικός Γραμματέας : Πανταζής Γεώργιος

Αναπληρ. Οικον. Επόπτης : Ζάντζος Μάξιμος

Σύμβουλος : Κανελλής Δημήτριος

Σύμβουλος : Σαμπετάι Μιχαήλ

Σύμβουλος : Σαμουηλίδη Έλλη

Σύμβουλος : Βλαχοπούλου Σοφία

Σύμβουλος : Πουλάκης Στέφανος

ΠΗΓΗ