Βόλος: Τα δίδακτρα των Βρεφονηπιακών – Παιδικών σταθμών

Το ύψος των διδάκτρων για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά καλείται να εγκρίνει την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Η εισήγηση της προϊσταμένης της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ για τα παιδιά που δεν είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της επιχείρισης έχει ως εξής;

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους της ΕΕΤΑΑ και εφόσον θα υπάρχουν κενές θέσεις βάσει δυναμικότητας οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα αιτηθούν για συμμετοχή των παιδιών τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σταθμών μας. Ως εκ τούτου ήδη από τα τέλη Αυγούστου οπότε και γίνονται δεκτές οι αιτήσεις τόσο οι γονείς όσο και οι υπεύθυνοι των δομών θα πρέπει να γνωρίζουν το κόστος συμμετοχής.
Για τους μη επιδοτούμενους από την ΕΕΤΑΑ γονείς, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή σε έναν από τους τέσσερις παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ, αν υπάρχουν κενές θέσεις βάσει της δυναμικότητας της δομής οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί από τους δικαιούχους από την ΕΕΤΑΑ, εισηγούμαστε τα παρακάτω τιμολόγια:

Α. ΠΑΙΔΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ

0,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ

40,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ

55,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ

70,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ

90,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ

105,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ

120,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ

145,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ

160,00

ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ)

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ

0+ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ

20+ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ

40+ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ

55+ΤΑΜΕΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ

75+ΤΑΜΕΙΟ

ΓΟΝΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ

0,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ

40,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ

55,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ

70,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ

90,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ

105,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ

120,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ

145,00

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ

160,00

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΝΑΣ Ή ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΔΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΟΥΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.

0,00

Η λειτουργία των παιδικών σταθμών θα διακόπτεται το μήνα Αύγουστο και τις εορτές από την παραμονή Χριστουγέννων μέχρι και τις 6/1 και το Πάσχα από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία των σταθμών ακoλουθώντας τους όρους που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Επίσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους του συμφωνητικού.
Οι γονείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων για όλο το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις προς διευκόλυνσή τους.
1) Η εξόφληση του τελευταίου διμήνου (Ιούνιος – Ιούλιος) καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή.
2) Σε περίπτωση διαγραφής νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή ασθενείας τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά. Μη καταβολή των διδάκτρων συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
3) Για τον υπολογισμό των διδάκτρων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς, στην προκειμένη περίπτωση από το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης οικονομικού έτους 2016, που έχουν υποχρέωση να καταθέσουν οι γονείς. Από το παραπάνω εισόδημα αφαιρείται το ετήσιο ποσό του ενοικίου ή του στεγαστικού δανείου που οι γονείς για κύρια κατοικία της οικογένειας όπως επίσης και το ετήσιο ποσό δόσεων για την αγορά Α’ κατοικίας.
4) Για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων ποσών από γονείς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν κάθε φορά

Επιπλέον, ισχύουν οι εξής ειδικές ρυθμίσεις:

Για το σχολικό λεωφορείο προτείνεται για όλους χωρίς διάκριση και χωρίς καμία έκπτωση το τιμολόγιο που έχει οριστεί δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του και δεν συμψηφίζεται με το ποσό των ταμείων.
Για το δεύτερο παιδί μιας οικογένειας που φιλοξενείται στους σταθμούς της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ η έκπτωση είναι στο ποσό των διδάκτρων 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται η έκπτωση είναι 30%
Για τις πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα η έκπτωση είναι 30% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, που θα προκύψει, αφού γίνουν οι εκπτώσεις για το δεύτερο και το τρίτο παιδί, εφόσον αυτά φιλοξενούνται σε παιδικό σταθμό της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ
Για οικογένειες όπου ο ένας γονιός είναι άτομο με αναπηρία η έκπτωση είναι 20%. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι άτομα με αναπηρία η έκπτωση είναι 30 %.
Για τους σταθμούς όπου δεν παρέχεται μεσημβρινή σίτιση θα πραγματοποιείται έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα, εκείνου του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όταν καταβάλλεται διατροφή θα λαμβάνεται και αυτή υπόψη.
Η κατηγορία διδάκτρων ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ ισχύει για τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α.
Στις περιπτώσεις που τα δίδακτρα καταβάλλονται από τον ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΑΓΕΤ, 3Ε, ΤΡΑΠΕΖΕΣ υπολογίζονται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δηλ. όπως στις περιπτώσεις των γονέων μισθωτών χωρίς ταμεία.
Το Δ.Σ αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων για ειδικά κοινωνικά περιστατικά.
Όταν με υπαιτιότητα της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ δε λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ για κάποιες μέρες (π.χ. απεργία) δεν θα πραγματοποιείται καταβολή διδάκτρων για τις συγκεκριμένες ημέρες.

Τα κριτήρια εισαγωγής

1. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ περιόδου Σεπτέμβριος 2017 – Ιούλιος 2018 είναι τα ακόλουθα:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία και τους εμβολιασμούς του παιδιού
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2017 (εισοδήματα 2016), μετά την κατάθεση της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορείας για το οικονομικό έτος αναφοράς.
Βεβαίωση εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (για τους ελεύθερους επαγγελματίες). Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι. Κ. Α του δευτέρου  τριμήνου ή τουλάχιστον του πρώτου του 2017) ή αυτασφάλιση ή εργόσημο. Οι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων.
Σε διαζευγμένους γονείς απαιτείται η επιμέλεια τέκνου και διαζευκτήριο. Σε περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης,(πχ. Έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση).
Για την άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν.
Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο
Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά
Διαβατήριο με θεώρηση εισόδου ή Άδεια Διαμονής ή Εργασίας ή Βεβαίωση από ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού της Περ/ας ή του Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Α, με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαμονής ή εργασίας
Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής πράξης Γέννησης.
2. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων στους βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ θα τηρηθούν τα κάτωθι ιεραρχικά κριτήρια επιλογής των παιδιών

1.Aν το παιδί έχει παρακολουθήσει κατά το προηγούμενο έτος το πρόγραμμα της δομής
2.Aν το παιδί προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια με εργαζόμενο τον μονογονέα
3.Aν το παιδί προέρχεται από οικογένεια με εργαζόμενους και τους δύο γονείς
4.Aν το παιδί προέρχεται από οικογένεια με γονέα άτομο με αναπηρίες
5.Aν το παιδί προέρχεται από πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια
6.Aν το παιδί προέρχεται από οικογένεια με εργαζόμενο τον ένα γονέα
Σε περίπτωση όπου υπάρχουν αιτήσεις με κοινά κριτήρια και οι προσφερόμενες θέσεις είναι λιγότερες θα πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων.

ΠΗΓΗ