ΓΑΙΟΣΕ: Υπερτοπικού χαρακτήρα το Εμπορευματικό Κέντρο Βόλου – Αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ –

Διαφορετική περίπτωση και διαφορετικής χρησιμότητας θα είναι το Εμπορευματικό Κέντρο που προτείνεται να δημιουργηθεί στην Γυρτώνη Λάρισας από αυτό που έχει χωροθετηθεί από το 2003 ήδη, να γίνει στο Βελεστίνο. Τη διευκρίνιση αυτή δίνει η ΓΑΙΟΣΕ, απατώντας σε σχετικά δημοσιεύματα του τοπικού τύπου του Βόλου αναφορικά με τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στην Λάρισα, επισημαίνοντας παράλληλα, πως το Εμπορευματικό Κέντρο του Βόλου αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και έχει υπερτοπικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις αυτές, η ενδεχόμενη λειτουργία Κέντρου στην Λάρισα, αφενός προβλέπεται να εξυπηρετεί αποκλειστικά αγροτικά προϊόντα, αφετέρου θα γίνει με τη διαδικασία σύμβασης παραχώρησης και θα απαιτήσει ιδιωτικά κεφάλαια. Το Εμπορευματικό Κέντρο του Βόλου από την άλλη, είναι πιθανό να απαιτήσει δημόσιες επενδύσεις.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της ΓΑΙΟΣΕ αναφέρονται τα εξής:

«Η ΓΑΙΟΣΕ, ως διαχειριστής της ακίνητης σιδηροδρομικής περιουσίας, αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά και μόνο την περιουσία αυτή.
– Στα πλαίσια αυτά, αναπτύσσει και υλοποιεί Εμπορευματικά Κέντρα με την συμμετοχή ιδιωτών μέσω συμβάσεων παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο σε εκτάσεις τις οποίες διαχειρίζεται και όχι σε ευρύτερες . Ειδικά για την επιλογή-πρόταση ανάπτυξης Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή της Λάρισας, συνέτεινε το γεγονός ότι διαθέτει έκταση περίπου 400 στρεμμάτων, πλησίον της Γυρτώνης. Όσον αφορά την ανάπτυξη του, η ΓΑΙΟΣΕ το έχει σε ένα πρώιμο στάδιο, διερευνώντας τόσο την αναγκαιότητα της δημιουργίας του όσο και της βιωσιμότητας του . Η προσέγγιση για την ενδεχόμενη λειτουργία του είναι ότι θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα της περιοχής για το λόγο και μόνο ότι δεν υπάρχει διασύνδεση με κάποιον κοντινό υποδοχέα εμπορευμάτων όπως ένα λιμάνι.
– Σχετικά με το εμπορευματικό κέντρο του Βόλου, χωροθετημένο από το περιφερειακό χωροτακτικό πλαίσιο του 2003, αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και παρουσιάζει άλλες δυνατότητες και άλλες χρήσεις διότι από στρατηγικής άποψης συνδέεται άμεσα με την λειτουργία του λιμανιού του Βόλου και προφανώς έχει υπερτοπικό χαρακτήρα.
– Τα δυο αυτά Κέντρα, ένα με αγροτικά προϊόντα στην περιοχή της Λάρισας και το άλλο με εμπορευματικό χαρακτήρα στην περιοχή του Βόλου, χωρίς η λειτουργία του ενός να αναιρεί τη λειτουργία του άλλου, μπορούν να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες ενότητες, παράγοντας ένα ενιαίο έργο, όντας συνδεδεμένα μέσω του σιδηροδρόμου με την υπόλοιπη χώρα.
– Αυτό το οποίο πρέπει να τονισθεί είναι ότι ο τρόπος χρηματοδότησής τους είναι εντελώς διαφορετικός . Το Κέντρο της Λάρισας θα γίνει με τη διαδικασία σύμβασης παραχώρησης και θα απαιτήσει ιδιωτικά κεφάλαια, το δε Κέντρο του Βόλου, ως περιφερειακός σχεδιασμός πιθανό να απαιτήσει δημόσιες επενδύσεις
– Η ΓΑΙΟΣΕ θα συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή, συνδράμοντας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη, ολοκλήρωση και τη δημιουργία των Εμπορευματικών αυτών Κέντρων.

– Σχετικά με την τοποθέτηση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας ως προς το ζήτημα αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι:

1) Δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένο σχέδιο ως προς το εμπορευματικό κέντρο αγροτικού-εφοδιαστικού χαρακτήρα στη Λάρισα το οποίο προφανώς όταν θα καταρτισθεί θα περιλαμβάνει και συνολικές διευθετήσεις των θεμάτων που απασχολούν την πόλη.

2) Ο σχεδιασμός ως προς το Εμπορευματικό Κέντρο του Βόλου όπως έχει χωροθετηθεί από το περιφερειακό πλαίσιο χωροτακτικού σχεδιασμού του 2003 παραμένει ως έχει

3) Θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα αν η περιφέρεια Θεσσαλίας βοηθούσε με τον οποιοδήποτε τρόπο στη δημιουργία και των δυο αυτών κέντρων.»

ΠΗΓΗ