Δήμος Βόλου : Ανάδοχος για το πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για απόρους

Ομόφωνα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου το πρακτικό κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική στήριξη, για την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για απόρους, προϋπολογισμού 60.000 €.

Επίσης, εγκρίθηκε το πρακτικό του άγονου διαγωνισμού για την περισυλλογή, φιλοξενία και φροντίδα αδέσποτων ζώων (σκυλιών) στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθιάς για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.591,20 €, ενώ καταρτίστηκαν οι όροι για την προμήθεια εξοπλισμού του Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, της πράξης παρέμβαση σε δύο κτίρια της πρώην Παιδόπολης Αγριάς.

Τέλος, εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του άγονου διαγωνισμού για την εκποίηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων μηχανής καύσης και κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης οχημάτων του Δήμου, αντί 0,10 €/κιλό, αναδείχτηκε ανάδοχος στον συνοπτικό διαγωνισμό για προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών μεταφορών μέσων του Δήμου για ένα έτος, αντί ποσού 39.872,44 €.

 

ΠΗΓΗ