Δεκαπέντε αγροτικοί γιατροί τοποθετούνται στη Μαγνησία

Δεκαπέντε αγροτικοί γιατροί θα τοποθετηθούν στη Μαγνησία, με απόφαση του Υπουργού Υγείας για να εκτελέσουν την 12μηνη υποχρεωτική τους υπηρεσία ή να την συμπληρώσουν.
Ειδικότερα, τοποθετείται ένας γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΠΙ Πτελεού, μία γιατρός στο Π.Ε.Δ.Υ. – ΠΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ , ένας γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Σκοπέλου, μία γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Σκοπέλου , μία γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΠΙ Αγ. Γεωργίου Νηλείας, ένας γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Σκιάθου , ένας γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΠΙ Γλώσσας Σκοπέλου , ένας γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Ζαγοράς, μία γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Σκοπέλου, ένας γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΠΙ Αλοννήσου, μία γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΠΙ Βρύναινας Αλμυρού, μία γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Σκιάθου, μία γιατρός στο ΠΕΔΥ ΠΙ Γλώσσας Σκοπέλου, μία γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΠΙ Κισσού Ζαγοράς κι ένας γιατρός στο ΠΕΔΥ – ΚΥ Ζαγοράς.

Η Υπηρεσία, που ορίζεται από την παρούσα απόφαση, αρμόδια για την ορκωμοσία και ανάληψης υπηρεσίας του ιατρού, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας (Τμήμα Ιατρών Υπόχρεων και επί Θητεία υπηρεσίας υπαίθρου) για την ανάληψη ή μη του ιατρού.

Ο ιατρός, προκειμένου να ορκιστεί και να αναλάβει υπηρεσία, υποχρεούται, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία, να προσκομίσει μεταξύ άλλων τη βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, καθώς και το αντίγραφο της αίτησης παραίτησης του ή της απόφασης απόλυσής του από θέση του Δημοσίου που τυχόν κατέχει.

Οι ιατροί πρέπει να διαμένουν εντός της έδρας του Π.Ε.Δ.Υ-Κέντρου Υγείας, ή του Π.Ε.Δ.Υ.-Περιφερειακού Ιατρείου στο οποίο έχουν διοριστεί και μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής μπορεί να χορηγείται από την Προϊσταμένη Αρχή του ιατρού, άδεια διαμονής εκτός έδρας του Π.Ε.Δ.Υ-Κ.Υ ή του Π.Ε.Δ.Υ-Π. Ι.

ΠΗΓΗ