Δεκαπέντε απόφοιτοι ΕΠΑΛ θα κάνουν τη μαθητεία τους στο Δήμο Βόλου

Δεκαπέντε αποφοίτους των ΕΠΑΛ θα απασχολήσει τη νέα σχολική χρονικά, 2017-2018, ο δήμος Βόλου στο πλαίσιο συμμετοχής του στο πρόγραμμα μαθητείας. Εννέα απόφοιτοι του ΕΠΑΛ ειδικότητας “Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής” θα απασχοληθούν στη Διεύθυνση Πρασίνου που εξεδήλωσε ενδιαφέρον και έξη απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων & Δικτύων», στο τμήμα Ηλεκτροφωτισμού του δήμου Βόλου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος μαθητείας οι απόφοιτοι θα απασχολούνται για τέσσερις ημέρες κάθε εβδομάδα για ένα σχολικό έτος που αντιστοιχεί σε εννιά μήνες.
Το θέμα έρχεται προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 31 Ιουλίου.
Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευομένων εκτιμάται στο ποσό των 45.000€ και βαρύνει τον Κ.Α 10.6041.007 ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 8.500€ και βαρύνουν τον ΚΑ 10.6054.004 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος και του επομένου έτους. Και στους δύο κωδικούς έχουν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις .

ΠΗΓΗ