ΔΕΥΑΜΒ: Αίτηση χρηματοδότησης για την αποχέτευση στο παραλιακό μέτωπο Ν. Αγχίαλος – Βόλος

Αίτηση χρηματοδότησης για την αποχέτευση του παραλιακού μετώπου N. Αγχίαλος – Βόλος αποφάσισε να καταθέσει η ΔΕΥΑΜΒ, κατά τη διάρκεια της χτεσινής έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ενώ μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και η εξουσιοδότηση ενός δικηγόρου, για την εκπροσώπηση και νομική υποστήριξη της ΔΕΥΑΜΒ κατά την εξέταση της από 14-6-2017 Αίτησης Θεραπείας του Αναδόχου του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου».

Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για την Πράξη ‘Αποχέτευση Ακαθάρτων Παραλιακού Μετώπου Ν. Αγχίαλος – Βόλος’», που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

  1. ‘Κατασκευή Βαρυτικού Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου’, προϋπολογισμού 6.810.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
  2. ‘Κατασκευή Καταθλιπτικών Αγωγών και Α/Σ Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου’, προϋπολογισμού 1.600.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
  3. ‘Σύνδεση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ν. Αγχιάλου Δ. Βόλου με Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑΜΒ’, προϋπολογισμού 7.550.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
  4. ‘Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων Ακαθάρτων’, προϋπολογισμού 200.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
  1. ‘Αυτεπιστασία Αρχαιολογικών Εργασιών’, προϋπολογισμού 200.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
  2. ‘Απόκτηση Εδαφικής Έκτασης΄, προϋπολογισμού 90.000,00€

Ο συνολικός Προϋπολογισμός επίσης Πράξης ανέρχεται σε 16.450.000 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Η ΔΕΥΑΜΒ θα υλοποιήσει παράλληλα με την ανωτέρω Πράξη, Συνοδό Έργο κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης (διακλαδώσεις), για την λειτουργική ολοκλήρωση επίσης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από Επίσης Πόρους επίσης Επιχείρησης.

Εξουσιοδότηση δικηγόρου

Επίσης κατά χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της επιχείρησης αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η εξουσιοδότηση ενός δικηγόρου, για την εκπροσώπηση και νομική υποστήριξη της ΔΕΥΑΜΒ κατά την εξέταση της από 14-6-2017 Αίτησης Θεραπείας του Αναδόχου του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου».

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιουνίου κατατέθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδος και κοινοποιήθηκε στη ΔΕΥΑΜΒ (αρ. πρωτ. 10246/16-6-17) η Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας αναδόχου του χρηματοδοτούμενου Υποέργου ‘Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου’, κατά της υπ’ αριθμ. 18378/30-12-2016 Απόφασης της Δ.Υ. του έργου, με την οποία αποφασίσθηκε η αποζημίωση θετικών ζημιών του Αναδόχου για το χρονικό διάστημα διακοπής εργασιών από 28-5-2015 έως 2-12-2015.

Για την ανωτέρω Αίτηση Θεραπείας, πρέπει ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να αποφασίσει εντός 3 μηνών, δηλαδή μέχρι 14-9-2017, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Με το υπ’ αριθμ. 7600/92047/22-6-2017 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΜΒ 1108/27-6-2017) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοικ. Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδος, διαβιβάστηκε η Αίτηση Θεραπείας στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και καλείται η Δ.Υ. του έργου να αποστείλει σχετική Εισήγηση.

 

ΠΗΓΗ

Prev ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας : Τέλος στην ομηρία των συμβασιούχων
Next Η Μικτή Χορωδία Καρδίτσας πραγματοποιεί μεγάλη περιοδεία στη Ν.Ιταλία