ΔΕΥΑΜΒ: Καθαρός ο Παγασητικός – Μη αξιόπιστες οι άλλες μετρήσεις

Τα στοιχεία του πιστοποιημένου εργαστηρίου στο Βόλο που έκανε δειγματοληψίες στον Παγασητικό δείχνουν ότι ο κόλπος δεν είναι επιβαρυμένος με ανεπεξέργαστα λύματα, ενώ ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Απ. Γαλάτης επέκρινε όσους «κάνουν πολιτική στην πλάτη του κόσμου». «Η ΔΕΥΑΜΒ δεν το επιτρέπει. Κάνουμε έγκυρα και έγκαιρα μετρήσεις και τις δημοσιοποιούμε και αποδεικνύεται ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Οι μοναδικοί που θα μας κρίνουν είναι οι πολίτες, κανένας άλλος. Αυτά τα παραμύθια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι πραγματικά για γέλια.  Δεν θέλω να υποβαθμίσω άλλο την κουβέντα, με αυτούς τους πολιτικούς μεταξοσκώλικες».

Τα στοιχεία της ΔΕΥΑΜΒ

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του βιολογικού ο έλεγχος της απόδοσης του συστήματος επεξεργασίας γίνεται  στην έξοδο του αγωγού διάθεσης. Συγκεκριμένα η περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΚΥΑ 146933/2005, ΥΑ 197493/2012 & ΥΑ 52349/2016) ορίζει:

«(να υπάρχει)  σημαδούρα στο σημείο εξόδου του αγωγού, ώστε να γίνεται έλεγχος  της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σημείο εξόδου στη θάλασσα και να διαπιστώνεται η τήρηση του ορίου των 500/100ml».

Επομένως, η μέτρηση του πληθυσμού των κολοβακτηριοειδών, εντός των εγκαταστάσεων δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία καθώς για τους γνωρίζοντες τα της απολύμανσης, είναι αναμενόμενο να είναι μεγάλος καθώς η απολύμανση με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, έχει απαίτηση επαφής με το προς απολύμανση υγρό (επεξεργασμένο λύμα) κατ ελάχιστον 30 λεπτά. Ο χρόνος αυτός λόγω της αντικειμενικής γεωμετρίας του βιολογικού, επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση του αγωγού μεταφοράς του επεξεργασμένου λύματος από τον βιολογικό στο αγκίστρι. Εύλογο είναι ότι κάθε δείγμα που λαμβάνεται για τον έλεγχο της απολύμανσης, χωρίς το σημείο δειγματοληψίας να εξασφαλίζει το χρόνο επαφής δεν είναι αντικειμενικό.

Η ΔΕΥΑΜΒ, σεβόμενη τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές καθορίζονται σαφώς, στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του βιολογικού, προχώρησε  σε δειγματοληψία και αναλύσεις στη θαλάσσια περιοχή εξόδου του αγωγού διάθεσης, σε διάφορα σημεία και αποστάσεις από το σημείο εξόδου και προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΙΚΩΝ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΩΝ

(CFU / 100 ML)

ΟΡΙΟ

 

500/100ML

1Ο 50 μέτρα από σημαδούρα εξόδου 136
2ο 60 μέτρα, ΝΑ από σημαδούρα εξόδου 168
3ο 5 μέτρα, ΝΔ από σημαδούρα εξόδου 312
4ο 30 μέτρα, Β από σημαδούρα εξόδου 524
5ο 60 μέτρα  από σημαδούρα εξόδου, στην κατεύθυνση του αγωγού 508
6ο 150 μέτρα  από σημαδούρα εξόδου, στην κατεύθυνση του αγωγού 244
 

 

7ο 50 μέτρα, ΒΑ από σημαδούρα εξόδου & σε βάθος 40 μέτρων 76
8ο 50 μέτρα, ΒΑ από σημαδούρα εξόδου & σε βάθος 52 μέτρων 272
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 280

 

Δηλαδή, στο σημείο εκβολής του επεξεργασμένου λύματος, δεν υφίσταται επιβάρυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον. Σημειώνουμε  ότι την ίδια μέρα κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας,  στην έξοδο του βιολογικού στη Μπουρμπουλήθρα η αντίστοιχη μέτρηση έδειξε κολοβακτηριοειδή της τάξης των 1.560.000/100 ml. Γεγονός που επιβεβαιώνει την μη αντικειμενικότητα του σημείου δειγματοληψίας, όπως ήδη έχουμε αναφέρει.

Άλλωστε και με μετρήσεις του εργαστηρίου  ENVIROLAB, που μας κοινοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου και αφορά στον έλεγχο των ακτών κολύμβησης περιγράφεται ότι: « Δεν διαπιστώθηκε καμία υπέρβαση των ορίων της οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τα όρια των νερών κολύμβησης για παράκτια και μεταβατικά ύδατα, τα οποία διατήρησαν την εξαιρετικής κλάσης ποιότητά τους»

Με βάση όλα αυτά τα αδιαμφισβήτητα και τεκμηριωμένα στοιχεία, ο καθένας μπορεί να καταλάβει τους ιδιοτελείς λόγους και τις σκοπιμότητες εκείνων, που έσπευσαν να διαρρεύσουν σε συγκεκριμένο τοπικό Μέσο Ενημέρωσης μετρήσεις ενός εργαστηρίου, που αμφισβητούνται από εμάς, καθώς δεν τηρήθηκαν οι στοιχειώδεις, έστω, κανόνες δεοντολογίας, που προφανώς επιβάλλουν αν όχι την προηγούμενη τουλάχιστον την ταυτόχρονη ενημέρωσή μας!

Η κοινωνία, που έστειλε όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες στα σπίτια τους, ασφαλώς γνωρίζει ποια είναι τα ευτελή τους κίνητρα, που εν τέλει, όμως, αποβαίνουν σε βάρος των πολιτών, τους οποίους επιχειρούν χωρίς λόγο και χωρίς ντροπή να τρομοκρατούν και να δυσφημίζουν την περιοχή μας.

Η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΜΒ με υπευθυνότητα και σοβαρότητα που αρμόζει στα καθήκοντα που οι πολίτες της εμπιστεύθηκαν συνεχίζει να επιτελεί το έργο της. Αναρθρες κραυγές, ψεύδη και συκοφαντίες δεν μας πτοούν. Την απάντηση θα την πάρουν οριστικά το 2019, όπου όλοι αυτοί που οι πολίτες απέσυραν και τους έστειλαν σπίτια τους, αλλά και όσοι στην πορεία ήρθαν να καλύψουν τα…κενά, θα σταματήσουν μια και καλή να ρυπαίνουν και να μολύνουν την ίδια την κοινωνία, με τις πολιτικά αήθεις και κοινωνικά απαράδεκτες συμπεριφορές τους.

ΠΗΓΗ