ΔΕΥΑΜΒ: Οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν την μικροβιακή επιβάρυνση στο υδραγωγείο Σταγιατών

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – 

Επιβεβαιώνεται από τις μικροβιολογικές αναλύσεις της ΔΕΥΑΜΒ, η μικροβιακή επιβάρυνση στο νερό των Σταγιατών, ύστερα από την δολιοφθορά που σημειώθηκε στο σύστημα απολύμανσης του υδραγωγείου Σταγιατών, στις 22 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης, το νερό του δικτύου δεν πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατόπιν αυτών, η ΔΕΥΑΜΒ προέβη στην ενημέρωση της Δ/νσης Υγείας καθώς και του Αντιδημάρχου Δημοτικών Ενοτήτων, ενώ παράλληλα προχώρησε στην εγκατάσταση νέου συστήματος απολύμανσης.

Όπως αναφέρει, μετά την εξισορρόπηση του δικτύου, θα προβεί εκ νέου σε αναλύσεις της ποιότητας του νερού, για τα αποτελέσματα των οποίων θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

Μέχρι τότε ωστόσο, απαγορεύεται η χρήση του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα και προπαρασκευή τροφής) στους καταναλωτές που εξυπηρετούνται από το υδραγωγείο της Τοπικής Κοινότητας Σταγιατών.

ΠΗΓΗ