Δεύτερη η Μαγνησία στο παραγόμενο προϊόν, παρά την ανεργία

Μπορεί η ανεργία να καλπάζει στη Μαγνησία, 33,4% το 2015, όμως ο νομός παράγει ποσοστό 29,43% των προϊόντων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, πραγματοποιεί το 42,89% των εξαγωγών και  συμβάλει στο 30-35% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του Δευτερογενούς τομέα, παράγοντας το 29,43% του προϊόντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία έρευνας που παρουσίασε ο ΣΒΘΚΕ σήμερα σε εκδήλωση στο ΞΕΝΙΑ του Βόλου παρουσία του αναπληρωτή υπουργού οικονομίας κ. Χαρίτση.

Οι βιομήχανοι ζητούν από τον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης προκήρυξη χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών των Βιομηχανικών Περιοχών, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα τους ως σύγχρονων και οργανωμένων χώρων άσκησης βιομηχανικής δραστηριότητας και να γίνουν ελκυστική επιλογή για την προσέλκυση της εγκατάστασης και νέων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσίασε η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανικών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας Ελένη Κολιοπούλου, για το χρονικό διάστημα 2000-2014, αποδεικνύεται ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η βιομηχανία συμβάλει σε υψηλότερα ποσοστά στο σχηματισμό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του Δευτερογενούς τομέα, απ’ ότι σε επίπεδο χώρας.

Σε ενδοπεριφερειακό  επίπεδο, η συμμετοχή του κάθε νομού στην ΑΠΑ του δευτερογενή τομέα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο νομός Λάρισας συμμετέχει σε ποσοστό 40% – 45%, ο νομός Μαγνησίας σε ποσοστό 30-35% και ακολουθούν ο νομός Τρικάλων με ποσοστό 13,5 -19% και ο νομός Καρδίτσας με ποσοστό 8%-11%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, την περίοδο 2000-2014, ήταν κατά μέσο όρο 5,1% ετησίως. Σε επίπεδο νομών, ο νομός Λάρισας παράγει το 42,78% του προϊόντος, ακολουθεί ο νομός Μαγνησίας με 29,43%, ο νομός Τρικάλων με την παραγωγή του 15,71% του προϊόντος και στην τελευταία θέση συμμετέχει με μικρότερο ποσοστό ο νομός Καρδίτσας με 12,09%.

Εξαγωγές
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει σε ποσοστό 4,3% στις εθνικές εξαγωγές, για το έτος 2015. Το έτος αυτό η αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 13% και η αύξηση του εμπορικού της ισοζυγίου σε 20%.

Τα τρόφιμα δε αναδεικνύονται ως «κλάδος-πρωταθλητής» για τις εξαγωγές της Περιφέρειας το έτος 2015 καταλαμβάνοντας το 50% των εξαγωγών της. Ακολουθεί ο κλάδος των μετάλλων με ποσοστό 18%, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης με ποσοστό 14%, τα χημικά και τα πλαστικά με ποσοστό 6% κλπ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο δείκτης επικάλυψης, δηλαδή ο λόγος των εξαγωγών προς τις εισαγωγές κυμαίνεται από το 2010 και μετά σε ποσοστό 140% μέχρι και 207% το έτος 2013. Το έτος 2015 ο δείκτης αυτός φτάνει το 186,2% και είναι από τους υψηλότερους μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Συγκρίνοντας τη συμβολή των νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις συνολικές εξαγωγές, για τα έτη 2008-2013, ο νομός Λαρίσης συμμετέχει σε ποσοστό 45,77%, ο νομός Μαγνησίας σε ποσοστό 42,89%, ο νομός Τρικάλων σε ποσοστό 9,59% και ο νομός Καρδίτσας σε ποσοστό 1,75%.

Στα ύψη η ανεργία

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ρυθμός μείωσης της απασχόλησης, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης, υπήρξε εμφανής και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα η ανεργία να αυξάνεται. Το έτος 2015 η ανεργία στη Θεσσαλία υπερβαίνει τον μέσο όρο της ανεργίας στην χώρα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μεταξύ των τεσσάρων νομών της Περιφέρειας, ο νομός Μαγνησίας παρουσιάζει πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, αγγίζοντας το 2015 το 33,4%, μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών της χώρας και ακολουθούν ο νομός Καρδίτσας με 26,8%, ο νομός Λάρισας με 23,3% και ο νομός Τρικάλων με 22,1%.

Ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας

Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας θεωρείται η δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης την περίοδο 2010-2012, η Ελλάδα βρισκόταν στην 11η θέση μεταξύ των 28 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το 52,3% του συνόλου των επιχειρήσεών της να ερευνούν ή και να καινοτομούν σε έναν ή περισσότερους τομείς.

Σε εθνικό επίπεδο, για το έτος 2013, η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, με ποσοστό 49,5% των επιχειρήσεων της να χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες, είτε αυτό αφορά σε καινοτομία προϊόντος ή και υπηρεσιών, είτε στην εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών, ή οργανωσιακών καινοτομιών ή ακόμη και σε εισαγωγή καινοτομίας στο επίπεδο του μάρκετινγκ.

Ελλείψεις υποδομών στις ΒΙ.ΠΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε θεσμοθετηθεί η λειτουργία οργανωμένων χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, όπως η Α΄ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, η Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, το Βιοτεχνικό Πάρκο Βόλου (ΒΙΟΠΑ), η Βιομηχανική Περιοχή Λάρισα και η Βιομηχανική Περιοχή Καρδίτσας

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΣΒΘΚΕ οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν έντονα σημάδια εγκατάλειψης και έλλειψης υποδομών. «Η Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου, με πρότυπο τρόπο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της και αξίζει κάθε διευκόλυνση και βοήθεια γιατί θα είναι και ένας οδηγός για επόμενες προσπάθειες σε άλλες περιοχές του τόπου μας, που θα επιλέξουν την αυτοδιαχείριση», τόνισε.

unnamed-2

Αργοπορούμε αντί να τρέχουμε με χίλια

Επιπλέον η κ Κολιοπούλου επισήμανε ότι  παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και το τοπίο που είναι θολό πολιτικά, γεωπολιτικά, διεθνώς και στη χώρα οι ελληνικές βιομηχανίες παραμένουν στον τόπο και παράγουν και προσπαθούν να επιβιώσουν. Παρατήρηση ότι παρά το γεγονός ότι έκλεισαν πολλές βιομηχανίες εντούτοις δεν παύουν να υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις που επέζησαν και θέλουν να επιβιώσουν και να παράγουν.
Εξέφρασε τέλος την ανησυχία της με την ανασφάλεια που δημιουργείται στην αγορά και λόγω της εκκρεμότητας της δεύτερης αξιολόγησης που καλό θα ήταν να κλείσει σύντομα. Επιπλέον επέκρινε την ελληνική κυβέρνηση και την οικονομική της πολιτικής επισημαίνοντας ότι “Την ώρα που θα έπρεπε να τρέχουμε με χίλια, αργοπορούμε και δεν πρέπει. Θα έπρεπε ήδη να είμαστε σε πτήση”.

ΠΗΓΗ