Δικαιότερη τιμολόγηση στο νερό ζητούν κάτοικοι της Ιωλκού

Επιτροπή αγώνα συγκρότησαν κάτοικοι της περιοχής Ιωλκού για να διεκδικήσουν δικαιότερη τιμολόγηση στην κατανάλωση νερού. Επιπλέον θα έχουν συνάντηση με εκπροσώπους της ΔΕΥΑΜΒ και της Δημοτικής Αρχής για να θέσουν υπόψη τους τα αιτήματά τους. Αυτό αποφασίστηκε στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στην περιοχή Ιωλκού.

Στη χθεσινή συγκέντρωση διαπιστώθηκε ότι Οι λογαριασμοί ύδρευσης που έχουν εκδοθεί και αφορούν κατανάλωση νερού έτους 2016 παρουσιάζουν μετρήσεις υδρομέτρων που δεν δικαιολογούνται από τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης κάθε νοικοκυριού, δεν αφορούν τυχόν διαρροές του οικιακού δικτύου αλλά αστοχίες της ΔΕΥΑΜΒ.

Οι λογαριασμοί ύδρευσης έτους 2016 είναι επιπρόσθετα αυξημένοι εξαιτίας της αλλαγής της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΜΒ. Οι υπέρογκες αυξήσεις, της τάξης 40%-200%, επιβαρύνουν δραματικά τους κατοίκους της περιοχής σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

Η ποιότητα του νερού δεν παραμένει σταθερή αλλά παρουσιάζει διακυμάνσεις με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων, οι οποίοι ενημέρωσαν για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τόσο προς την ΔΕΥΑΜΒ και τη Δημοτική Αρχή αλλά όπως ενημέρωσαν δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα κάποια απάντηση στα ερωτήματα που έχουν θέσει.

Στη συγκέντρωση των κατοίκων αποφασίστηκε η συγκρότηση επιτροπής αγώνα η οποία ανέλαβε τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και να πραγματοποιήσει συνάντηση με εκπροσώπους της ΔΕΥΑΜΒ και της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να θέσει υπόψη τους τα θέματα που τέθηκαν και να καταθέσει τα παρακάτω αιτήματα:

Ως κατανάλωση νερού έτους 2016 πρέπει ληφθεί ο μέσος όρος κατανάλωσης αντίστοιχων τριμήνων των δυο παρελθόντων ετών (2014, 2015) και τα κυβικά που θα προκύψουν να τιμολογηθούν και να συμψηφιστούν με επόμενους λογαριασμούς με απλή αίτηση των κατοίκων που θα προσφύγουν στη ΔΕΥΑΜΒ, χωρίς προσαυξήσεις, τέλη ή άλλες υπερημερίες.

Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΜΒ για την περιοχή Ιωλκού πρέπει να αναθεωρηθεί καθώς δεν λαμβάνει υπόψη της τις κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων αλλά μονάχα τις εισπρακτικές ανάγκες της ΔΕΥΑΜΒ.

Η ΔΕΥΑΜΒ οφείλει να παρέχει σταθερή ποιότητα νερού σε όλους τους κατοίκους που υδροδοτεί γεγονός που επιτάσσει να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη συντήρηση δεξαμενών και δικτύου για την περιοχή μας αλλά και για το σύνολο της πόλης που υδροδοτεί.

ΠΗΓΗ