Δωρεάν ταφή στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας αποφάσισε το Δ.Σ. Βόλου

Με πολλές επιφυλάξεις και αντιδράσεις αναφορικά με την δωρεάν ταφή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας εγκρίθηκε χθες κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο η τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την οποία θα επιτρέπεται πλέον η πραγματοποίηση ταφών και τις Κυριακές στο Κοιμητήριο του Κούκου.

Για άνιση μεταχείριση των πολιτών αναφορικά με την δωρεάν ταφή έκανε λόγο ο Μιχ. Μιτζικός ενώ Η επικεφαλής της “Επιλογής Ευθύνης” Νατάσα Οικονόμου επισήμανε ότι υπάρχει πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού

Ο αντιδήμαρχος Κοιμητηρίων Χρ. Στεφόπουλος σημείωσε ότι οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν με συμβάσεις 8μηνης διάρκειας δεν προβλέπεται να αξιοποιηθούν στο Κοιμητήριο και προανήγγειλε την ανάθεση εργολαβίας.
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Κώστας Γαργάλας επισήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να θάβονται δωρεάν όλοι οι στρατιωτικοί από τη στιγμή που δεν έχουν πέσει στο βωμό του καθήκοντος ενώ έκανε λόγο για άνοιγμα της κερκόπορτας για να δοθεί η διαχείριση του Κοιμητηρίου σε ιδιώτες. Επιπλέον παρατήρησε ότι δεν είναι δυνατόν με απόφαση μόνο αντιδημάρχου Κοιμητηρίων να γίνεται ταφή σε κοιμητήριο προτίμησης των συγγενών.

Τα βασικά σημεία πάνω στα οποία τροποποιείται ο Οργανισμός είναι:

Ο ενταφιασμός στο Κοιμητήριο του Κούκου και τις Κυριακές όπως γίνει σε όλα τα Κοιμητήρια ενώ σε όλα τα Κοιμητήρια δεν επιτρέπονται ταφές τις πιο κάτω αναφερόμενες αργίες:Πάσχα, 15 Αυγούστου, Κοίμηση της Θεοτόκου, 25 Δεκεμβρίου, και Χριστούγεννα

Τις ημέρες που δεν επιτρέπονται ταφές, οι θανόντες τοποθετούνται στον ψυκτικό θάλαμο στο Κοιμητήριο στη θέση «Κούκος», με την καταβολή του προβλεπόμενου δικαιώματος.
Κατ’ εξαίρεση, σε όλα τα Κοιμητήρια, Βόλου, Ν. Ιωνίας και λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων, μετά από αιτιολογημένη αίτηση των συγγενών του θανόντος και έγκριση του Αντιδημάρχου Κοιμητηρίων, επιτρέπεται ο ενταφιασμός μη μονίμου κατοίκου.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης τάφων τιμής ένεκεν -σε όλα τα κοιμητήρια του Δήμου- για τον ενταφιασμό προσώπων και μόνον αυτών, με ιδιαίτερη εθνική, κοινωνική, πνευματική, καλλιτεχνική, θρησκευτική, πολιτική δράση καθώς και δωρητών προς τα Κοιμητήρια χωρίς τη δημιουργία προϋποθέσεων ταφής συγγενών τους μεταγενέστερα.

Στους ανάπηρους πολέμου και τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης τιμής ένεκεν με βεβαίωση των αντίστοιχων συλλόγων παραχωρούνται δωρεάν τάφοι τριετούς διάρκειας ενώ πληρώνουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τέλη παράτασης και εκταφής.
Δωρεάν ταφή νεκρών και απαλλαγή τελών ενεργείται :
Στην περίπτωση ταφής, εκταφής, φύλαξης οστών, αφής κανδηλιών και καθαριότητας μνημείων, κατασκευής μνημείων, οστεοφύλαξης, χρήσης ψυκτικού θαλάμου, νεκροθαλάμου και κάθε συναφούς κατηγορίας επιβολής τελών κοιμητηρίων, νεκρών αξιωματικών, υπαξιωματικών, οπλιτών και σωμάτων ασφαλείας.
Δωρεάν ταφή στην περίπτωση των διακομισθέντων από τα Ανατομικά ή Παθολογοανατομικά εργαστήρια των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων, του Νοσοκομείου Βόλου και των εργαστηρίων των Ιατροδικαστικών Δημόσιων Υπηρεσιών στο Κοιμητήριο στη θέση «Κούκος».
Δωρεάν ταφή στην περίπτωση ταφής αποβιωσάντων απόρων (κατόχων σχετικών βιβλιαρίων κ.λ.π.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου, καθώς και των υπόχρεων αυτών συγγενών α’ βαθμού αλλά και όλων όσων ενδεών αποβιώνουν εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Δήμου Βόλου.
Φύλαξη Κοιμητηρίων
Τα Κοιμητήρια, όπου κρίνεται αναγκαίο, φυλάσσονται, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, με ηλεκτρονικά μέσα, ή με φύλακες οι οποίοι ανήκουν είτε στο προσωπικό του Δήμου, είτε σε ιδιώτες με σύμβαση ή ανάθεση διαγωνισμού εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό και περιφρουρούν την είσοδο και τους χώρους κάθε Κοιμητηρίου.

ΠΗΓΗ