“Δώρο” 150.000 ευρώ για το Νοσοκομείο Βόλου

Η 5η ΥΠΕ ενέκρινε σήμερα έκτακτη επιχορήγηση ύψους 150.000 ευρώ για το Νοσοκομείο Βόλου. Ειδικότερα το Δ.Σ. του Νοσοκομείου με έγγραφό του στις 24 Ιουνίου ζητούσε
από την 5η ΥΠΕ, αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017 για δαπάνες ΔΕΚΟ παρελθόντων ετών. Με απόφαση της Υποδιοικήτριας αποφασίστηκε κι εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου από τον προϋπολογισμό της 5ης ΥΠΕ με το ποσό των 149.564,02ευρώ.

ΠΗΓΗ