Δ.Α.Ο.Κ. Καρδίτσας: Μέτρα για να μην εξαπλωθεί η οζώδης δερματίτιδα

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων, εμπόρους και μεταφορείς ζώντων ζώων)να συνεργαστούν στενά με τις Κτηνιατρικές Αρχές με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης της Οζώδους Δερματίτιδας στην Π.Ε. Καρδίτσας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία υπογράφει η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος, κτηνίατρος, κ. Σεβαστή Ι. Ασλανίδου,
«για την επίτευξη του σκοπού αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία αποτελούν το πρώτο στάδιο αναχαίτισης της εξάπλωσης νοσημάτων.

Επιγραμματικά επισημαίνονται τα παρακάτω, τα οποία ούτως ή άλλως οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν :

1. Περίφραξη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

2. Απολυμαντική τάφρος στην είσοδο – έξοδο των εκμεταλλεύσεων

3. Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εκμεταλλεύσεων

4. Τακτική απεντόμωση, μυοκτονία στις εκμεταλλεύσεις καθώς και καταπολέμηση εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα .

5. Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις .

6. Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.

7. Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις εκμεταλλεύσεις.

8. Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων.

Σε όλα τα βοοειδή που μετακινούνται, πρέπει προηγουμένως να έχει εφαρμοστεί αγωγή για τα εξωπαράσιτα και εντομοπροστασία, τηρώντας τους χρόνους αναμονής του παρασκευαστή, η οποία θα αναγράφεται και στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην τήρηση των χρόνων αναμονής για τα ζώα που μεταφέρονται στο σφαγείο και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση».

ΠΗΓΗ