Εκπίπτει από δημοτικός σύμβουλος ο Γιάννης Γρηγορίου

Με απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου που έκανε δεκτή την ένσταση του επικεφαλής των Δρόμων Συνεργασίας Μαργαρίτη Πατσιαντά, εκπίπτει από τη θέση του δημοτικού συμβούλου Βόλου, ο Γιάννης Γρηγορίου, λόγω της επιχειρηματικής σχέσης που διατηρεί με το δήμο. Τη θέση του  στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου αναμένεται να λάβει ο Θωμάς Κλημόπουλος.

 

ΠΗΓΗ