Εξαίρεση περιοχών του δήμου Αλμυρού από το πρόγραμμα νιτρορύπανσης

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αλμυρού επισημαίνει ότι είναι άδικη η μη ένταξη ορισμένων περιοχών του δήμου Αλμυρού από το πρόγραμμα νιτρορύπανσης. Με επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, τους Βουλευτές Μαγνησίας και τους αρμόδιους φορείς ενημερώνει ότι οι περιοχές της Σούρπης, Πλατάνου, Αγίας Τριάδας, Δρυμώνος κλπ., εξαιρούνται από τη δυνατότητα ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα.

Ωστόσο, όπως τονίζει, οι περιοχές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Δήμου, όχι μόνο διοικητικά αλλά και γεωγραφικά, με χαρακτηριστικά όμοια με τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου μας που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

«Εξαίρεση αυτών των περιοχών θα συνιστά μεγάλη αδικία για τους αγρότες αλλά και θα αποδυναμώσει τα περιβαλλοντολογικά οφέλη για όλο το Δήμο, καθώς πλέον θα συνιστά αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος της νιτρορύπανσης και δεν θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα»

ΠΗΓΗ