Επιβαρυμένος από κτηνοτροφικά απόβλητα ο ταμιευτήρας της Κάρλας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τον κίνδυνο πρόκλησης μολυσματικών ασθενειών εξαιτίας της επιβάρυνσης του ταμιευτήρα της Κάρλας με οργανικό φορτίο, που προέρχεται από κτηνοτροφικά απόβλητα (στερεά και υγρά), αλλά και νεκρά  ζώα, επισημαίνει ο Φορέας Διαχείρισης της λίμνης, ζητώντας την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας από όλους. Παράλληλα, ενόψει της έναρξης της θερινής περιόδου και εν αναμονή της ολοκλήρωσης των τεχνικών έργων στον ταμιευτήρα της Κάρλας  ο Φορέας Διαχείρισης  επισημαίνει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λελογισμένη χρήση του νερού, τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, αλλά και την καθαριότητα του περιβάλλοντα χώρου.

Συγκεκριμένα, στην σχετική ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρισης αναφέρονται τα εξής:

  • Κατά τη θερινή περίοδο, αυξάνονται οι πιέσεις για το υδάτινο σύστημα, δεδομένων τόσο των μεγάλων απωλειών λόγω εξάτμισης όσο και της απουσίας μηχανισμών ανανέωσης του νερού.
  • Παράλληλα, καθώς την ίδια περίοδο εντείνονται οι αρδευτικές ανάγκες, παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (αγρότες, ΤΟΕΒ, αγροτικές συνεταιριστικές ενώσεις) να εκτιμήσουν τις  υδατικές ανάγκες του ταμιευτήρα κάνοντας ορθολογική και λελογισμένη χρήση νερού.
  • Η παρουσία κτηνοτροφικών αποβλήτων (στερεών και υγρών ακόμη και νεκρών ζώων) παρά τις συνεχείς προσπάθειες και ελέγχους του Φορέα Διαχείρισης συνεχίζουν να υφίστανται δημιουργώντας επιβάρυνση με οργανικό φορτίο και κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών. Υποχρεούνται όλοι για την εφαρμογή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Ήδη από τις αρχές της Άνοιξης, η επισκεψιμότητα στην περιοχή είναι αυξημένη, παρακαλούνται όλοι να τηρούν τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, αποφεύγοντας τη ρίψη σκουπιδιών.
  • Ο Φορέας Διαχείρισης συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Για το λόγο αυτό, και πέραν της τήρησης των βασικών μέτρων πυροπροστασίας, επισημαίνεται τόσο η  καθολική απαγόρευση καύσης υπολειμμάτων  γεωργικών προϊόντων, συσκευασιών αγροχημικών κ.λ.π,  όσο και η χρήση φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο από τους επισκέπτες των δασικών περιοχών Μαυροβουνίου, Κισσάβου και Πηλίου.
  • Τέλος, ο  Φορέας Διαχείρισης προετοιμάζει διμερείς συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους για τα παραπάνω θέματα.

 

ΠΗΓΗ

Prev Βόλος: Σε διαπιστευμένη Εταιρεία η μεταφορά αμιαντοτσιμέντου
Next Έμποροι Καρδίτσας προς βουλευτές: Θα μετρήσουμε εχθρούς και φίλους