Επικουρικός ουρολόγος στο Νοσοκομείο Βόλου

Ο  Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Νεστ. Αντωνίου, ενέκρινε την πρόσληψη ενός γιατρού, ειδικότητας ουρολογίας, ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο Νοσοκομείο Βόλου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις συμπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος. Ο γιατρός προσλαμβάνεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και του καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου γιατρού Ε.Σ.Υ με βαθμό Επιμελητή Β’.

Σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης, θα υπογραφεί σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενδιαφερόμενο ιατρό και το ΓΝ ΒΟΛΟΥ.

Ο γιατρός εντός επτά ημερολογιακών ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης, οφείλει να παρουσιασθεί στη Νοσηλευτικό Ίδρυμα που τοποθετείται για ανάληψη υπηρεσίας.

Μοιράσου το άρθρο:

ΠΗΓΗ