Επιμελητήριο Μαγνησίας – Πανεπιστήμιο για την επιχειρηματικότητα

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επιβεβαιώνοντας τις αγαστές σχέσεις που έχουν θεμελιώσει οι παρούσες διοικήσεις τους, υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017, Σύμφωνο Συνεργασίας με σκοπό την προετοιμασία, στήριξη και προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Το Σύμφωνο αποτέλεσε την συνέχεια και κορύφωση μίας συνεργασίας που έχουν ξεκινήσει από καιρό ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Αριστοτέλης Μπασδάνης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Γιώργος Πετράκος.
Σκοπός του Συμφώνου είναι ο σχεδιασμός και οι υλοποίηση δράσεων προετοιμασίας, στήριξης και προώθησης της τοπικής επιχειρηματικότητας και ενδεικτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
Το Επιμελητήριο Μαγνησίας θα διαθέτει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και πορίσματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, ενώ αντίστοιχα το Π.Θ. θα διαθέτει επιστημονικά πορίσματα και σχετικές μελέτες, όπως αυτό είναι δυνατό.
Το Πανεπιστήμιο, επίσης, θα αναλάβει να καθοδηγεί, να μεταδίδει γνώσεις, δεξιότητες και τεχνογνωσία προς τα μέλη του Επιμελητηρίου, με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ενώ ομάδες εργασίας του Π.Θ θα στηρίζουν επιστημονικά δράσεις του Επιμελητηρίου.
Από κοινού, δε, οι δύο Φορείς, θα μπορούν να προχωρούν στην κοινή διεκδίκηση και υλοποίηση διακρατικών και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Επιπρόσθετα, στο Σύμφωνο προβλέπεται η υποδοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Επιμελητήριο, η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε χώρους του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, η συνδιοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και συνεδρίων, καθώς και η αναζήτηση επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως φορείς υποδοχής στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus.

ΠΗΓΗ